Ülke Künyesi

Afganistan İslam Cumhuriyeti

http://test.mfa.gov.tr/site_media/images/flags/afganistan.jpg

Başkent
Kabil

Nüfus
37,1 milyon (2018 tahmini)

Yüzölçümü
652.864 km²

Devlet Başkanı
Eşref Gani

Dışişleri Bakanı
Hanif Atmar

Konuşulan Diller
Darice % 50 (resmi dil);
Peştuca % 35 (resmi dil);
Özbekçe-Türkmence % 11;
diğer %4

Para Birimi
Afgani
(1 Dolar: 75,7 Afgani)

GSMH
19,3 milyar Dolar (2018)

Etnik Yapı: Nüfusun büyük çoğunluğunu Peştunlar oluşturmaktadır. Daha sonra sırasıyla Tacikler, Hazaralar, Özbekler, Türkmenler ve diğer gruplar gelmektedir.

Önemli Siyasi Partiler: Cemiyeti İslami Partisi, Hizbi İslami Partisi, Afganistan Halkının Birliği Partisi (HVMA), Afganistan Halkının İslami Birliği Partisi (HVİMA), Afganistan Milli İslam Hareketi Partisi (CMİA), Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi (HCNM),

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA), Colombo Plan (CP), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Ajansı (IDA), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Korporasyonu (IFC), Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Federasyonları (IFRCS), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Interpol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Uluslararası Parlamenterler Birliği (IPU), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO/Muhabir Üye), Uluslararası Uydu Haberleşmesi Örgütü (ITSO), Uluslararası Haberleşme Birliği (ITU), Çok Taraflı Coğrafi Yatırım Ajansı (MIGA), BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), İslam Konferansı Örgütü (OIC), Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (OPCW), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü (OSCE/Ortak), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC), Güney Asya Çevre İşbirliği Programı (SACEP), Şanhay İşbirliği Örgütü (SCO/Gözlemci), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Evrensel Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrükleri Teşkilatı (WCO), Dünya Sendikalar Birliği Federasyonu (WFTU), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO)