Ülke Künyesi

Haşimi Ürdün Krallığı

Başkent
Amman

Nüfus
6.5 milyon

Yüzölçümü
     89.213 km²

Devlet Başkanı
   Kral II. Abdullah İbn El Hüseyin

Başbakan
Abdullah Ensur

Dışişleri Bakanı
Naser Judeh

Konuşulan Diller
Resmi dil Arapça’dır.
İngilizce, Çerkezce ve Çeçence de konuşulmaktadır.

Para Birimi
1 Ürdün Dinarı:1,40 ABD Doları (sabit kur)

GSMH (Dolar olarak)
33,64 milyar ABD Doları (2013)

Etnik ve Dini Yapı

% 97 Arap, % 2 Kafkasya kökenliler (Çerkez, Çeçen), % 1 diğer. % 92 Sünni Müslüman, % 6 Hıristiyan, % 2 diğer.

Önemli Siyasi Partiler

Ürdün’de kayıtlı 20’den fazla siyasi parti bulunmaktadır. Ancak, siyasi partiler batı demokrasilerinde görülen teşkilat yapısı ve etkinliğe sahip değildir. Zira, genel seçimlere adaylar büyük oranda parti listelerinden değil bağımsız olarak katılmaktadır. 150 kişilik Temsilciler Meclisi’nin sadece 27 üyesi parti listelerinden, geri kalan üyeler bağımsız olarak seçilmektedir.

Kral II. Abdullah’ın reform vizyonu çerçevesinde Ürdün’de tedrici bir şekilde “parlamenter hükümet” sistemine geçilmesi öngörülmektedir. Bu sürecin ilk aşaması olarak TM’ne bağımsız giren üyelerin bloklar kurarak gerçek siyasi partilerin nüvelerini oluşturmaları öngörülmektedir. Bu çerçevede TM iç tüzüğünde yapılan değişiklikle siyasi blokların oluşturulması teşvik edilmiştir. Temsilciler Meclisi’nde bugüne kadar 8 siyasi blok teşkil edilmiştir.

Muhalefetteki İslami Hareket Cephesi ülkenin en örgütlü siyasi yapısı konumundadır. Ulusalcı Sol Partiler koalisyonu ulusalcı, solcu ve Baasçı 5 partiyi bir araya getiren bir şemsiye durumundadır.


Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

BM, İİİT ve Arap Ligi ile bunların bağlı kuruluşlarına üyedir. Ayrıca, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF üyesidir.

Ürdün, 2014-2015 döneminde BMGK geçici üyesi olarak görev yapmaktadır.