Ürdün'ün Siyasi Görünümü

Ürdün 11 Nisan 1921 tarihinde “Transjordan” adıyla İngiliz mandası olarak kurulmuştur. 25 Mayıs 1946’da bağımsızlığına kavuşmuştur.

En son Eylül 2011'de olmak üzere çeşitli zamanlarda tadil edilen 1952 tarihli Anayasa uyarınca idare edilmektedir.

Haşimi Ürdün Krallığı, şeklen meşruti monarşidir. Ancak, Kral'ın geniş yetkileri bulunmaktadır. Mevcut Kral, merhum Kral Hüseyin’in büyük oğlu II. Abdullah’tır. Babasının ölümü üzerine 7 Şubat 1999 tarihinde tahta geçmiştir. Kral II. Abdullah'ın 1994 doğumlu büyük oğlu Prens Hüseyin 2 Temmuz 2009’da Veliaht Prens ilan edilmiştir.

Ürdün'de yürütme ve yasama alanında Kral belirleyici konumdadır. Anayasa'nın 34, 35 ve 36. maddeleri Kral'a Parlamentoyu feshetme, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Senato üyelerini atama ve görevden alma yetkisi vermektedir. Kanunlar, Kral'ın onayını takiben yürürlüğe girmektedir. Kral, her türlü yasal sorumluluk ve yükümlülükten muaftır.

Kral, Başbakanı, Parlamentodan çoğunluğu oluşturan siyasi grubun içinden atamak zorunda değildir. Bugüne kadar genel uygulama Bakanlar Kurulu'nun Parlamento dışından atanması şeklinde olmuştur.

Kral aynı zamanda silahlı kuvvetlerin Başkomutanıdır. Savaş yapma ve barış tesis etme yetkisi de Kral'dadır. Ürdün Anayasasında 1 Eylül 2014 tarihinde yapılan değişiklikle Kral'a Genelkurmay ve İstihbarat Teşkilatı Başkanları'nı doğrudan atama yetkisi de verilmiştir.

Parlamento'nun Temsilciler Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanadı bulunmaktadır.

Temsilciler Meclisi (Alt Meclis), 150 milletvekilinden oluşmaktadır. Temsilciler Meclisi üyeleri 4 yıllık süre için seçimler yoluyla halk tarafından belirlenir.

Senato, 75 senatörden oluşmaktadır. Senato üyelerini Kral atar. Senatörler 40 yaşını geçen ve önemli kamu görevlerinde bulunmuş, rejime bağlılığıyla temayüz etmiş şahsiyetler arasından seçilir; görev süreleri 4 yıldır.

Suriye, Mısır ve Irak'ta meydana gelen gelişmelerin şekillendirdiği bölgesel konjoktürde Kral II. Abdullah’ın liderliğinde Ürdün’de tedrici reform süreci devam etmektedir.