Türkmenistan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ:

GSYİH (milyar ABD$)

33.8

Enflasyon Oranı (%)

11,0

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

6,7

İşsizlik Oranı (%)

11,0

Nüfus (milyon)

5.4

İhracat (fob-milyar ABD$)

17.2

Nüfus artış hızı (%)

1,2

İthalat (fob-milyar ABD$)

13.8

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

11.630

Türkmenistan’daki Türk sermayeli firma sayısı

600

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca ticaret ortakları : Çin, Rusya, İran, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri : Doğalgaz, petrol yağları, pamuk, altın, ham petrol, mineral, tekstil ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri : Demir ve çelik ürünleri, inşaat malzemeleri ve motorlu araçları, altın, petrol yağları

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

1493,3

392,7

1886,0

1100,6

2012

1480,1

303,5

1783,6

1176,5

2013

1957,5

653,8

2611,3

1303,7

2014

2232,8

624,1

2856,9

1608,7

2015

1859,3

557,4

2417,7

1301,8

2014-2015 %

-17

-11

-15

-19

Kaynak: TÜİK                                                                                                         (milyon Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Pamuk/tekstil ürünleri, enerji, kimya ve tarım ürünleri.

Başlıca İthal Ürünlerimiz : İşlenmiş metal, beyaz eşya, elektronik ürünleri, gıda, tekstil sanayi ürünleri, işlenmiş gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, ulaştırma araçları ve ilaçlar.

Afganistan – Türkmenistan – Azerbaycan – Gürcistan - Türkiye Transit Taşımacılık Koridoru (Lapis Lazuli): Lapis Lazuli projesi ile, Afganistan-Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan arasında Karadeniz’deki limanlar kullanılarak veya Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden Boğaz Köprüleri ve Marmaray aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan bir transit koridoru oluşturulması hedeflenmektedir.

Türkmenistan'da faaliyet gösteren müteahhitlik firmalarımız 2012 yılında 4,9 milyar Dolar, 2013 yılında ise 10,6 milyar Dolar değerinde proje üstlenmişlerdir.

Türkmenistan'da bugüne kadar Türk müteahhitlik firmalarınca üstlenilen proje sayısı 1400’ün üzerinde olup, toplam proje tutarı 48 milyar Dolardır.

600’den fazla Türk şirketinin kayıtlı olduğu Türkmenistan’da başta müteahhitlik hizmetleri olmak üzere, enerji, tekstil, altyapı gibi alanlarda firmalarımızca muhtelif projeler gerçekleştirilmektedir.

Türkmenistan’daki toplam Türk yatırımı 413 milyon Dolardır. Ülkemizde 246 adet Türkmen sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Türkiye’nin, 2004 yılından bugüne kadar Türkmenistan’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplam tutarı ise yaklaşık 166 milyon Dolardır.

2015 yılında ülkemize gelen Türkmen ziyaretçi sayısı 174 bin olarak gerçekleşmiştir.