Türkmenistan'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine

Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız, Türkmenistan’a seyahatlerinde vizeye tabidir.

Vizeler, Türkmenistan’ın Devlet Göçmenler Dairesi (DGD) tarafından tanzim edilen resmi davetiyenin ibraz edilmesiyle, Türkmenistan’ın Dış Temsilciliklerinde veya sınır kapılarında alınabilmektedir. Sözkonusu davetiyenin düzenlenmesi için, Türkmenistan’da resmi veya özel kişi / kuruluşlar tarafından Türkmenistan’a seyahat edecek kişi hakkında DGD’ye başvuruda bulunulması gerekmektedir. Davetiye için işlem süresi 10-15 iş günü sürebilmektedir.

Vizeyi Türkmenistan’ın sınır kapılarında almayı planlayan vatandaşlarımızın, davetiyenin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir. Davetiyenin seyahat öncesinde ilgili sınır kapılarına bırakılması mümkün olup, bu durumda seyahat eden kişinin davetiyenin bir örneğini mutlaka yanında bulundurması önem arzetmektedir.

Türkmenistan vizelerinin, ülkenin tüm bölgelerine seyahat imkânını (özellikle sınır bölgelerine ve Daşoğuz Vilayetine) tanımadığı gözönünde bulundurulmalıdır. Vatandaşlarımızın sözkonusu bölgelere gitmek istemeleri halinde, davetiye başvurusu sırasında, bu yöndeki taleplerinin de DGD’ye bildirilmesi gerekmektedir.

Türkmenistan’ın sınır kapılarında geliş ve gidişte vize ücretinin haricinde bir işlem ücreti talep edilmektedir. Havalimanında, gelişte yaklaşık 12 ABD Doları, gidişte de Türkmen Hava Yolları kullanılmamakta ise 25 ABD Doları alınmaktadır.

Vatandaşlarımızın Türkmenistan’daki kalış sürelerinin 3 iş gününü geçmesi halinde, Türkmenistan’a girişten sonra 3 iş günü içerisinde bulundukları şehrin/köyün bağlı olduğu DGD’ye kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt yapılan vilayetin dışına seyahat edilmesi durumunda da, DGD’ye bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bağlamda Türkmenistan’da, özellikle havayolu ile gerçekleştirilen yurtiçi seyahatlerde de pasaport kontrollerinin bulunduğu gözönünde tutulmalıdır. Aynı şekilde Türkmenistan’dan ayrılıştan önce, DGD’ye başvurarak gidiş bildiriminde bulunulması istenmektedir. Bu bildirim, davet eden kişi veya kurum tarafından seyahat sonrası da yapılabilmektedir.

Türkmenistan’a seyahatlerde yukarıda belirtilen kurallara uyulmaması halinde, Türkmenistan’dan çıkışta sınırdışı veya para cezası uygulanabilmekte, Türkmenistan’a giriş yasağı konabilmektedir. Vatandaşlarımızın bu nedenle Türkmen makamları nezdinde gerekli işlemleri eksiksiz gerçekleştirmeleri önem arzetmektedir.

Türkmenistan’da ikamet tezkereleri verilmemekte, 3-6 ay süreli çok girişli vizeler oturma izni yerine geçmektedir. Vize işlemleri uzun sürebildiğinden, vatandaşlarımızın vizelerini yineleme işlemlerini vakitlice başlatmaları tavsiye edilir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaf olmakla birlikte, özel amaçlı seyahatlerinden önce, Türkmenistan’da ziyaret edecekleri kişi veya kurumlar tarafından, DGD’ye bildirim amaçlı başvuruda bulunulması ve davetiye temin edilmesi gerekmektedir. Resmi amaçlı seyahatlerde ise, diplomatik kanallardan Türkmen makamlarına geliş bildiriminde bulunulmaktadır.

TIR şoförlerine Türkmenistan makamları, Türkmenistan’da mukim bir şirketin başvurusu üzerine 6 ay geçerli, müteaddit girişli, 15 gün ikamet süreli vize vermektedir. Şoförlerimizin Türkmenistan’da kalış süreleri 5 günü aşması durumunda geliş sonrası 5 gün içerisinde DGD’ye kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Türkmenistan’ın 2008 tarihli yeni Anayasası uyarınca bir Türkmen vatandaşının ikinci bir vatandaşlığa sahip olması yasaklanmış, ikinci vatandaşlığa da sahip Türkmen vatandaşlarının, tek bir vatandaşlığı tercih etmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Türkmenistan sınırları içerisinde ve ülkeye giriş çıkışlarda Türkmen vatandaşları, sözkonusu uygulama esaslarına tabidir. Çifte vatandaşlığa sahip kişilerin, Türkmenistan’a seyahat etmeden önce, T. C. Dışişleri Bakanlığından veya T.C. Aşkabat Büyükelçiliğinden bilgi almalarında fayda bulunmaktadır.