Türkmenistan'ın Siyasi Görünümü

Türkmenistan, Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından 27 Ekim 1991 tarihinde bağımsızlığını kazanmış, bilahare “Türkmenbaşı” soyadını alan Saparmurat Niyazov, Devlet Başkanlığını üstlenmiştir.

Bağımsızlığının ilk yıllarında yaşanan önemli bir gelişme, 12 Aralık 1995 tarihinde BM Genel Kurulunda alınan bir kararla Türkmenistan’a “Daimi Tarafsız Ülke” statüsünün tanınması olmuştur. Türkmenistan’da tarafsızlık, devletin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul edilmekte, dış politika bu statü temelinde belirlenmektedir. Bu nedenle Türkmenistan, güvenlik ve askeri nitelikli ittifaklara katılmamakta, topraklarında yabancı askeri üsler kurulmasına veya topraklarının yabancı askeri güçler tarafından kullanılmasına izin vermemekte, tarafsızlık statüsünü zedeleyeceğini düşündüğü politikalardan kaçınmaktadır.

Türkmenbaşı’nın 21 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından, dönemin en kıdemli Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Gurbangulu Berdimuhamedov, 11 Şubat 2007 tarihinde yapılan seçimlerle Türkmenistan’ın ikinci Devlet Başkanı seçilmiştir. Son olarak, 12 Şubat 2012 tarihinde yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini Gurbangulu Berdimuhamedov ikinci kez kazanmıştır.

Berdimuhamedov’un iktidara gelmesinin ardından uygulanmaya başlanan “aktif tarafsızlık” ve “açık kapılar” politikaları çerçevesinde Türkmenistan’ın ikili ve çok taraflı ilişkilerinde hareketlenme yaşanmış, BM ve AGİT çerçevesinde çeşitli girişimlerde bulunmaya başladığı görülmüştür.

Türkmenistan Başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Bakanlar Kurulu Başkanlığı (Başbakanlık) görevini de üstlenen Devlet Başkanı, aynı zamanda ülkenin tek siyasi partisi olan Türkmenistan Demokratik Partisinin başkanıdır.