Türkiye - Kazakistan Siyasi İlişkileri

Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ortak tarihi, kültürel ve manevi bağlar ilişkilerimizin süratle geliştirilmesine temel teşkil etmiştir. Bağımsızlığını kazanmasının ardından Kazakistan ile imzalanan çok sayıda anlaşma ve protokolle çeşitli alanlardaki ilişkilerimizin ve işbirliğimizin esasları düzenlenmiştir. Ülkemiz ile Kazakistan arasındaki siyasi ilişkilerin ulaştığı düzeye paralel olarak Kazakistan ülkemizin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline gelmiştir.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 2009 Ekim ayında ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilişkilerimiz yeni bir boyuta taşınmıştır.

Öte yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakan sıfatıyla Mayıs 2012’de Kazakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurulmuş ve Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 11-12 Ekim 2012 tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında, YDSK’nın ilk toplantısı düzenlenmiştir. YDSK’nın ikinci Toplantısı ise Sayın Cumhurbaşkanımızın 15-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kazakistan’ı ziyareti sırasında gerçekleştirilmiştir. YDSK mekanizmasıyla birlikte, Kazakistan’la olan stratejik ilişkilerimiz kurumsal bir çerçeveye oturtulmuştur. Müteakip Toplantının 2018 yılı içerisinde ülkemizde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Sayın Başbakanımız ise 5 Şubat 2016 tarihinde Astana’ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

İkili ticaret hacmimiz 2016 yılında, 625 milyon Doları ihracatımız ve 1,33 milyar Doları ithalatımız olmak üzere toplam 1,96 milyar Dolara ulaşmıştır. Ortak hedefimiz, ikili ticaret hacmimizin 10 milyar Dolar’a yükseltilmesidir.

Kazakistan’da Türk girişimcilerin özellikle gıda sektörü, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıktıkları görülmektedir. Kazakistan’da müteahhitlik sektöründe Türk şirketlerinin faaliyetleri de gün geçtikçe artmaktadır. 2017 yılı itibariyle Türk müteahhitlik firmalarınca Kazakistan’da üstlenilen projelerin toplam değeri 21 milyar Doları aşmıştır.
Türkiye, sermaye miktarı açısından Kazakistan’daki 17. büyük yatırımcı konumunda olmakla birlikte enerji dışı sektörlerdeki yatırımlar açısından 4. sırada yer almaktadır. Türk firmaları Kazakistan’daki toplam 2 milyar Dolarlık yatırımları çerçevesinde 15 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

2017 yılı verilerine göre, Kazakistan’dan Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 700 milyon Doların üzerindedir
Türkiye ile Kazakistan’ın bölgesel ve uluslararası plandaki işbirliği de hızla gelişmektedir. Türkiye ve Kazakistan’ın Avrasya coğrafyasında barış ve istikrarın tesisi yönünde sürdürmekte oldukları işbirliğinin somut bir sonucu olarak iki ülke öncülüğünde Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi kurumsallaştırılmış; bu çerçevede Kazakistan Türk Konseyi’nin ve TÜRKPA’nın kuruluşunda ülkemizle birlikte önemli rol oynamıştır. Kazakistan Ayrıca Türk Konseyi bünyesinde kurulan Uluslararası Türk Akademisi’ne de evsahipliği yapmaktadır.

Eğitim ve kültür alanında sürdürülmekte olan işbirliği, iki ülke ilişkilerinin bir başka önemli boyutunu teşkil etmektedir. Merkezi Türkistan’da bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin dört ayrı şehirdeki yerleşkesinde, yaklaşık 8.000 öğrenci öğrenim görmektedir.