Kazakistan'ın Ekonomisi

ÜLKE EKONOMİSİ:

GSYİH (milyar ABD$)

183.6

İşsizlik Oranı (%)

5.0

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,2

İhracat (fob-milyar ABD$)

46.3

Nüfus (milyon)

17.6

İthalat (fob-milyar ABD$)

33.6

Nüfus artış hızı (%)

1.17

Uluslararası rezervler (milyar ABD$)

28

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

24.596

Dış borç (milyar ABD$)

152.8

Enflasyon Oranı (%)

6,6

Kazakistan’daki Türk sermayeli firma sayısı

600

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca ticaret ortakları : Çin, Rusya, İtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri : Ham petrol ve türev ürünleri, radyoaktif elementler, maden, gıda, demir-çelik ürünleri

Başlıca ithalat kalemleri : Otomotiv, petrol yağları, ilaç, iletişim cihazları, hava taşıtları, makine

İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

947,8

3.020

3.968

-2.072

2012

1.068

3.371

4.439

-2.302

2013

1.039

3.106

4.145

-2.067

2014

977

2,453

3.431

-1.475

2015

750,2

1.390

2.140

-639,5

2014-2015 %

-23

-43

-38

57

Kaynak: TÜİK, Ekonomi Bakanlığı (milyon Dolar)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Mücevherci eşyası ve aksamı, plastik ürünleri, inşaat malzemeleri, halı ve yer kaplamaları,

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Ham petrol, doğalgaz, rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham), işlenmemiş çinko ve alüminyum, buğday ve mahlut, işlenmemiş kurşun.

11 Ekim 2012 tarihinde kabul edilen “Yeni Sinerji - Ortak Ekonomi Programı”, ekonomik, ticari, bilimsel ve teknik işbirliğinin artırılması, mevcut işbirliği alanlarının yanı sıra yeni alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi, tarafların kamu ve özel sektörleri arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi ve öncelikli alanlarda yatırım projelerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

Kazakistan’da faaliyet gösteren yaklaşık 100 yatırımcı Türk firmasının gıda, petrol, ilaç-kimya sanayi, inşaat, otelcilik, sağlık ve savunma sanayi alanlarında yoğunlaşan yatırımlarının toplam tutarı 2 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye, Kazakistan’da enerji dışı sektörlerdeki yatırımların büyüklüğü açısından 4. sırada yer almaktadır. Kazakistan’da 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayan kayıtlı 600’ün üzerinde Türk sermayeli işletme faaliyet göstermektedir.

Kazakistan’da, Türk müteahhitlerince 2016 Mart ayı itibarıyla toplam 21 milyar Dolar değerinde 475 proje üstlenilmiştir.

Kazakistan`dan Türkiye`ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarı 681 milyon Dolardır. Ülkemizde 2015 Aralık ayı itibarıyla 511 Kazak sermayeli şirket mevcuttur.

Türk Eximbank’ın Kazakistan’a açmış olduğu, 56 milyon dolarlık kısmı ticaret finansmanı, 184 milyon Dolarlık kısmı yatırım projelerine olmak üzere toplam 240 milyon Dolarlık kredinin kullanımları tamamlanmıştır.

Türkiye’nin, 2004 yılından bugüne kadar Kazakistan’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplam tutarı ise 522 milyon Doları aşmıştır.

Türkiye, % 50’nin üzerinde payla Kazak turistler için birinci destinasyon konumundadır. 2015 yılında Kazakistan’dan ülkemize 424 bin ziyaretçi gelmiştir.