Türkiye - Haiti Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Haiti arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Haiti’yi de içermektedir.

12 Ocak 2010 tarihinde Haiti’nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında meydana gelen ve 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında, ülkemizce Haiti’ye 1 milyon ABD dolar ayni ve 1 milyon ABD dolar nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızca açılan yardım kampanyası çerçevesinde halkımızın katkılarıyla 3 milyon Avro toplanmıştır. Son olarak, 2016 Ekim ayında yaşanan Matthew Kasırgasının verdiği zararların karşılanmasına yönelik olarak, AFAD ve TİKA tarafından Haiti'ye 124.000 ABD Dolarlık nakdi ve ekipman yardımında bulunulmuştur.

Ülkemiz, 2004 Nisan ayında siyasi istikrarın sağlanması, Ulusal Polis Gücü’nün modernizasyonu ve demokratikleşmesi, silahlı grupların silahsızlandırılması ve topluma kazandırılması, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, serbest seçimlerin yapılması gibi konularda Haiti Hükümetine yardımcı olmak amacıyla oluşturulan BM Haiti İstikrar Misyonuna (MINUSTAH) kuruluşundan itibaren personel desteği vermiştir. 15 Ekim 2017 tarihi itibariyle MINUSTAH’ın yerini alan BM Haiti Adalet Destek Misyonuna da (MINUJUSTH) ülkemizce personel desteği verilmektedir.

Haiti eski Dışişleri Bakanı Duly Brutus, 27 Ağustos-1 Eylül 2014 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı devir-teslim törenine katılmak üzere ülkemizi ziyaret etmiştir.

Haiti’ye Santo Domingo Büyükelçiliğimiz akreditedir.