Haiti'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 8,023 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 1.787 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %1,44

Enflasyon Oranı (2016): %13,83

İşsizlik Oranı (2016): %13,7

İhracatı (2016): 1 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 3,47 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 22 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 21,75 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 0,25 milyon ABD Doları

Amerika kıtasının en yoksul ülkesi olan Haiti’de nüfusun yaklaşık %60’ının asgari geçim sınırının altında yaşadığı bilinmektedir. En önemli geçim kaynağı tarımdır. Üretim büyük oranda kahve, mango, şeker kamışı, pirinç ve mısıra dayanmaktadır. Bu ürünlerin çoğu iklim koşullarından ve piyasadaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenebilmektedir. Nitekim 2010 Ocak ayındaki deprem felaketi ve 2016 Ekim ayında meydana gelen Matthew Kasırgası, Haiti ekonomisine büyük zararlar vermiştir.

Ülkeye yapılan dış yardımlar ile yurtdışında çalışan Haitililerin ailelerine gönderdikleri işçi dövizleri, ekonominin diğer önemli gelir kaynaklarıdır. 2016 yılında Haiti’ye 2,19 milyar ABD doları işçi dövizinin girdiği bilinmektedir.

Haiti ekonomisinin temel sınamaları arasında siyasi istikrarsızlık, yoksulluk, yolsuzluk, gelir dağılımındaki eşitsizlik, kalifiye işgücünün azlığı, salgın hastalıklar, doğal afetlerden ileri düzeyde etkilenme ve ülkedeki okur-yazar oranının düşüklüğü yer almaktadır. Ülkedeki gayrıresmi işsizlik oranının %40’ın üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.