Haiti'nin Siyasi Görünümü

Haiti, yarı başkanlık sistemi ile yönetilen, parlamenter demokrasiye sahip bir ülkedir. Bakanlar Kurulu üyeleri Başbakan tarafından Cumhurbaşkanına danışılarak atanmaktadır. Haiti Parlamentosu iki kamaralı olup, 30 üyeli Senato ve 118 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Senato üyeleri 6 yıllık süreyle seçilmekte, her iki yılda bir yapılan kısmi seçimlerle Senato’nun üçte biri yenilenmektedir. Temsilciler Meclisi üyeleri ise 4 yıllık süreyle seçilmektedir. Haiti Anayasasına göre, tayin edilen Başbakanın ve hükümetinin göreve başlayabilmesi için Senato ve Temsilciler Meclisine ayrı ayrı siyasi program ve kabine listesini sunması ve salt çoğunluğa dayalı olarak güvenoyu alması gerekmektedir.

Haiti’de olağan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimleri ile kısmi Senato seçimleri seçimler 25 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiş, ancak yaygın usulsüzlükler seçimler iptal edilmiştir. 9 Ekim 2016 tarihinde tekrarlanmasına karar verilen seçimler, 3 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen Matthew Kasırgası üzerine tekrar ertelenmiştir. 20 Kasım 2016 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların %55,67’sini alan Haiti Tet Kale Partisi (PHTK) adayı Jovenel Moïse kazanmış ve adıgeçen 7 Şubat 2017’de görevine başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Moise tarafından atanan Başbakan Jack Guy Lafontant’ın kabinesi ise 15 Mart’ta Senato’da, 21 Mart’ta Temsilciler Meclisi’nde güvenoyu alarak göreve başlamıştır.