Türkiye - Gine Siyasi İlişkileri

İki ülke Büyükelçilikleri karşılıklı olarak 2013 yılının başında faaliyete geçmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Mart 2016 tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği ziyaretle ikili ilişkilerimiz tarihi bir gelişme kaydetmiş ve ziyaret sırasında 9 anlaşma/mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Anılan ziyaret sonrasında Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé 2016 yılında, 14-15 Nisan tarihlerinde İİT 13. İslam Zirvesine katılmış, Çin’e resmi ziyareti vesilesiyle yaptığı yolculuk sırasında ülkemizde eskal yapmış ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirmiş ve bilahare 26-30 Aralık tarihleri arasında ise ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında 7 anlaşma/mutabakat muhtırası imzalanmıştır.

Cumhurbaşkanı Condé 2017 yılında ise, 27-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Konferansı ve Tarım İş Forumu’na Afrika Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla katılmış ve 28 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmiş, bilahare 20 Ekim tarihinde İstanbul’da yapılan D-8 Zirvesi ve son olarak 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT İslam Olağanüstü Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret etmiştir.

Böylelikle, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı’na katılan Cumhurbaşkanı Condé, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mart 2016’da Gine’yi ziyaretini müteakiben, 2016 ve 2017 yıllarında farklı vesilelerle ülkemizi 6 defa ziyaret etmiştir.

Dışişleri Bakanları arasında İİT 13. İslam Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı vesilesiyle 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde ve Cumhurbaşkanı Condé’nin ülkemizi resmi ziyareti sırasında ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakanımız son olarak, 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Afrika İkinci Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılan Gine Dışişleri ve Yurtdışındaki Gineliler Bakanı Mamadi Touré’yle bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Türkiye ile Gine arasında ekonomik ve ticari ilişkiler, 1997 yılında imzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yürütülmektedir. Bu anlaşma çerçevesinde oluşturulan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarının birincisi 12-14 Haziran 2002 tarihleri arasında Konakri’de, ikincisi 16-18 Nisan 2013 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Üçüncü KEK Toplantısının 2018 yılı içerisinde Konakri’de yapılması beklenmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Mart 2016 tarihinde Gine’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle Konakri’de DEİK tarafından bir iş forumu düzenlenmiş ve Türk-Gine İş Konseyi kurulmuştur. İş forumunun ikincisi ise, Cumhurbaşkanı Condé’nin 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Keza, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İşadamları Heyetinin 27-30 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen Gine ziyareti vesilesiyle, Konakri’de bir İş Forumu düzenlenmiştir.

Türk işadamları Gine’de çoğunlukla inşaat ve hizmet sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Mart 2016 tarihindeki ziyaretinden sonra, işadamlarımızın Gine’deki alt yapı, ulaşım, enerji ve maden sektörlerine ilgisi artmıştır.

Türkiye ile Gine arasında ticaret hacmi 2017 yılında 101.8 milyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamın 86,2 milyon dolarını Gine’ye ihracatımız, 15.6 milyon dolarını ise Gine’den ithalatımız oluşturmuştur.

Türk Hava Yolları, 30 Ocak 2017 tarihinden bu yana haftada 2 uçuş olmak üzere, İstanbul-Konakri seferleri düzenlemektedir. Anılan seferler iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda bulunmaktadır.

2016 Haziran ayında Gine’de TİKA Koordinasyon Ofisinin açılmasıyla, ülkemizin Gine’ye yönelik insani yardımları ve iki ülke arasında kalkınma alanındaki işbirliği önemli oranda artış göstermiştir.

Ülkemiz Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) aracılığıyla çeşitli alanlarda Gine’ye kalkınma yardımlarında bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için http://www.tika.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Türkiye Bursları kapsamında Gine vatandaşlarına ülkemiz tarafından 1992’den bu yana 171 adet yükseköğrenim bursu verilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için 20 Gineli öğrenci bu burstan faydalanmıştır.