Gine'nin Siyasi Görünümü

Ülkenin 1958 yılında bağımsız olmasından bu yana ilk kez demokratik olarak sonuçlandırılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alpha Conde 21 Aralık 2010 tarihinde göreve başlamıştır. Conde, hemen Gine’nin uluslararası ilişkilerini yeniden düzenleme çabası içine girmiş ve hükümeti de seçimlerdeki müttefiklerinden seçtiği üyelerden oluşturmuştur. Demokratik seçimler ülkenin siyasi istikrarını genel olarak olumlu yönde etkilemiştir. Bununla birlikte, ülkedeki siyasi istikrarın kırılganlığı devam etmektedir. Yeni yönetimin önünde üç önemli görev bulunmaktadır: Etnik grupları uzlaştırma, halkın yaşam standartlarının ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik beklentilerini karşılama ve ordu reformu. Anayasa uyarınca 2011 yılının ilk yarısında yapılması öngörülen parlamento seçimlerinin 30 Haziran 2013’te düzenlenmesi beklenmektedir.