Gine'nin Ekonomisi

Gine maden, tarım ve su kaynakları bakımından bölgenin en zengin ülkelerinden biri olmasına rağmen dünyanın en az gelişmiş ülkeleri arasında yer almaktadır. BM Gelişmişlik Endeksi’nin 2016 yılı raporuna göre 183. olan Gine’nin önündeki en büyük problem enerji altyapısındaki yetersizliktir. Sanayi üretimi için en önemli girdi olan elektriğin oldukça maliyetli olması sanayi üretimini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte, Gine Batı Afrika’nın hidroelektrik kapasitesi en yüksek ülkesidir.

Yeraltı madenleri anlamında da çok zengin bir ülke olan Gine, dünya boksit rezervlerinin üçte birine sahiptir. Dünyanın en büyük çıkartılmamış demir yatakları, elmas ve altın madenlerine sahip olan Gine’nin bu rezervlerinin tamamı yabancı şirketler tarafından işletilmektedir.

Uzun süren iç karışıklıkların istikrarsızlaştırıcı etkisi, çok etnili milli yapının siyasal alanda çatışmaya sürükleyen derin ayrıştırıcı yansımaları, yaşanan ekonomik durgunluklar ve 2013 yılının sonunda patlak veren ölümcül Ebola salgını Gine’nin zengin kaynaklarını etkin kullanmasına izin vermemiştir.

Bununla birlikte ebola salgınının sona ermesi ve 2017 yılının başında Cumhurbaşkanı Alpha Condé’nin Afrika Birliği dönem başkanlığına seçilmesiyle, Gine ekonomisinde bir hareketlenme meydana gelmiştir.