Türkiye - Dominika Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Dominika arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Dominika’yı da içermektedir.

Türkiye ve Dominika, BM organlarına ve yan kuruluşlarına adaylıklar başta olmak üzere, uluslararası forumlarda birbirlerinin adaylıklarına şartlar elverdiği ölçüde destek vermektedirler. 2015-2016 BMGK adaylığımıza destek veren Dominika, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikasını, CARICOM ve Karayip Devletleri Birliği gibi bölgesel kuruluşlara gözlemci üye olmasını veya özel ilişkiler geliştirmesini de olumlu karşılamakta ve desteklemektedir.

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, 11-13 Ağustos 2011 tarihlerinde İstanbul’a özel bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Dominika’ya Santo Domingo Büyükelçiliğimiz akreditedir.