Dominika'nın Siyasi Görünümü

Dominika, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olmakla birlikte, parlamenter sisteme sahip bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından beş yıllık bir süre için seçilmektedir. Çoğunluk partisi lideri Cumhurbaşkanı tarafından Başbakan olarak atanmaktadır. Bakanlar Kurulu üyeleri ise Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Dominika, 21 üyesi seçimle, 9 üyesi ise atamayla işbaşına gelen 32 sandalyeli, tek kamaralı bir yasama sistemine sahiptir.

8 Aralık 2014 tarihinde yapılan son genel seçimlerde Başbakan Roosevelt Skerrit'in liderliğindeki Dominika İşçi Partisi (DLP) 21 seçim bölgesinin 15'inde birinci parti olmuştur.

Sonraki seçimlerin Aralık 2019’da yapılması öngörülmektedir.