Dominika'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 525 milyon ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 10.969 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %2,6

Enflasyon Oranı: %0,6

İşsizlik Oranı (2000): %23 (2000 yılından bu yana açıklanmamaktadır)

İhracatı (2016) : 59,45 milyon ABD Doları

İthalatı (2016) : 199,39 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 518 bin ABD Doları

İhracatımız (2016) : 518 bin ABD Doları

İthalatımız (2016) : 0

Dominika, Karayipler bölgesindeki en dağlık coğrafyaya sahiptir. Dünya Bankası 2016 verilerine göre dünyanın 187. ekonomisidir. Son yıllara kadar ekonomisi başta muz üretimi olmak üzere tarıma dayanan Dominika’da meydana gelen fırtınalar ve kasırgalar, muz üretimine büyük darbe vurmuş ve ülke ekonomisi inşaat sektörü, sabun üretimi ve turizm gelirleri sayesinde ayakta durabilmiştir.

Ekonomi halen büyük ölçüde hizmet sektörüne dayalıdır. Son dönemde yenilenebilir enerji ve turizm sektörü önem kazanmakla birlikte, ülke kıyılarının kayalık olması, diğer Karayip devletleriyle karşılaştırıldığında az sayıda kumsalı bulunması ve uluslararası havaalanının yeterli büyüklükte olmaması gibi nedenlerle turizm sektörü istenilen hızda büyümemektedir. Bununla birlikte, Hükümet tarafından ülke bir ekoturizm beldesi olarak tanıtılmakta, yılda ortalama 300 bin turist Dominika’yı ziyaret etmektedir. Turistlerin çoğunluğu Karayip bölgesi ülkeleri, Kuzey Amerika ve İngiltere’den gelmektedir. Önümüzdeki dönemde turizm ve inşaat sektörlerinin ekonomideki payının daha da artması beklenmektedir.