Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Siyasi İlişkileri

Ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası, diğer bölge ülkeleriyle olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti ile ilişkilerimize de ivme kazandırmış, Santo Domingo Büyükelçiliğimizin 1 Ekim 2013 tarihinde faaliyete girmesiyle birlikte ikili ilişkilerde kaydadeğer bir gelişme olmuştur.

Dışişleri eski Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 2014 yılında Dominik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Diplomatik ve Resmi Pasaportlar için Vize Muafiyeti, Hava Ulaştırma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları imzalanmıştır.

Ekonomik İşbirliği Anlaşması, 21 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda oluşturulan Karma Ekonomik Komisyon’un ilk toplantısının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Sayın Bakanımızın 1-2 Şubat 2017 tarihlerinde Dominik Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Dominik Dışişleri Bakanı Miguel Vargas da, 19 Nisan 2017 tarihinde Ankara’ya Dışişleri Bakanı seviyesindeki ilk ziyareti gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız ve Dışişleri Bakanı Vargas, BM 74. Genel Kurulu sırasında 2019 Eylül ayında bir görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Dominik Cumhuriyeti’nin ülkemize atanan ilk Büyükelçisi Elias Serulle 25 Nisan 2019’da Sayın Cumhurbaşkanımıza güven mektubunu sunmuş ve Büyükelçiliğin resmi açılışı 31 Ağustos 2019 tarihinde yapılmıştır.