Dominik Cumhuriyeti'nin Siyasi Görünümü

Dominik Cumhuriyeti Başkanlık sistemi ile yönetilen, parlamenter demokrasiye sahip bir ülkedir. Dominik Parlamentosu iki kamaralı olup, 32 üyeli Senato ve 190 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşmaktadır. Başkanlık ve parlamento seçimleri ile yerel seçimler 4 yılda bir gerçekleştirilmektedir.

2012 yılında gerçekleştirilen seçimlerde, iktidardaki Dominik Kurtuluş Partisi (PLD) adayı Danilo Medina Devlet Başkanlığına seçilmiştir. 2015 yılı Haziran ayında Anayasanın üst üste iki dönem Başkan seçilmeyi yasaklayan 124. maddesi değiştirilmiş ve Medina 15 Mayıs 2016 tarihinde yapılan seçimlerde ilk turda tekrar Devlet Başkanı seçilmiştir. PLD, koalisyon ortakları ile birlikte 32 sandalyeli Senato'da 28 sandalye, 190 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 125 sandalye sahibidir.

Mayıs 2020’de yapılması öngörülen bir sonraki genel seçimler, COVID-19 salgını nedeniyle 5 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir.