Dominik Cumhuriyeti'nin Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 71.584 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 15.234 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %6,6

Enflasyon Oranı (2016): %1,6

İşsizlik Oranı (2016): %14

İhracatı (2016) : 8,745 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 17,789 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 52,791 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 40,315 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 12,476 milyon ABD Doları

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki en büyük ekonomi olup, Dünya Bankasına göre üst gelir grubunda yer alan gelişme yolundaki bir ülkedir. Dominik Cumhuriyeti 2016 yılındaki %6,6 oranındaki büyümeyle Latin Amerika bölgesindeki en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiş ve bölgede dış ticaretini artıran ender ülkelerden biri olmuştur.

Dominik Cumhuriyeti, 2004 yılında beş Orta Amerika ülkesiyle (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua) ABD arasında imzalanmış olan Serbest Ticaret Anlaşması’na (CAFTA) katılmış ve Anlaşmanın ismi CAFTA-DR olmuştur.

Tıp, dişçilik, veterinerlik alet ve cihazları, tütün ve sigaralar, elektrik devresi teçhizatı, muz, iç giyim eşyası, kıymetli metallerden mücevherci eşyası, ayakkabı, kakao ve pamuk Dominik Cumhuriyeti’nin ihraç ettiği önemli ürünlerdir.