Türkiye - Burkina Faso İlişkileri

Burkina Faso ile siyasi ilişkilerimizde, birlikte yaptığımız BM Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği önemli bir yer tutmaktadır. Büyükelçiliğimiz açılmadan önce Burkina Faso Cumhurbaşkanı ülkemizi biri özel olmak üzere, iki kere ziyaret etmiştir.

Devlet, Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Djibril Bassole 8-10 Mayıs 2013 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Burkina Faso ve Türkiye arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için vize muafiyeti öngören anlaşması 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

Meclis Başkanı Soungalo Appolinaire Ouattara 19-22 Mart 2014 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Burkina Faso (BF) yoksul olmakla birlikte, ekonomik potansiyeli yüksek bir ülkedir.

Ülkemizle Burkina Faso arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Türkiye, % 6,4 lük bir payla Burkina Faso’dan ithal gerçekleştiren ülkeler arasında beşinci sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin 2003 yılında Burkina Faso’dan yaptığı toplam ithalat 1.121.480 ABD Doları, 3.095.265 Burkina Faso’ya ihracat gerçekleştirmiştir. 2011 yılında ise, ülkemiz 146.997.085 ABD Doları ithalat, 14.582.792 ABD Doları ihracat gerçekleştirmiştir. Görüleceği üzere, sekiz yıllık dönemde ihracat-ithalat dengesi Burkina Faso lehine gelişmiştir.

Burkina Faso’nun 2011 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracatı 1.106 milyar ABD Doları civarındadır. Türkiye, % 6,4 payla, Çin (%17,3), Belçika (%11,6), Singapur (%9,3), Endonezya’dan (%7,6) sonra ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında beşinci sırada yer almaktadır. 2011 verilerine göre Burkina Faso’nun gerçekleştirdiği toplam ithalat ise 2,25 milyar ABD Doları civarındadır. Ülkemiz Burkina Faso’nun ithalat gerçekleştiği ülkelerin sıralamasında en alt sıralarda yer almaktadır. İlk dört sırada Fildişi Sahili (% 26,1), Fransa (%16), Togo (%5,3) ve Gana (%4,7) bulunmaktadır.

Burkina Faso’dan İstanbul’a gelerek tekstil, ayakkabı, çanta başta olmak üzere alışveriş yapan çok sayıda kişi bulunmaktadır.

Ülkemizle Burkina Faso arasındaki en önemli ikili işbirliği mekanizması olarak Karma Ekonomik Komisyonu’nu göstermek mümkündür. İlk I. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısı 23-24 Ağustos 2011 tarihinde Vagadugu’da yapılmıştır. İkincisinin 2014 yılında yapılması öngörülmektedir

Türk Havayolları 15.12.2012 tarihinde İstanbul-Vagadugu seferlerini başlatmıştır. Bir yıla yakın süre geçmiş olmasına rağmen uçaklarda ciddi bir doluluk görülmektedir. Şimdiden Burkina Faso pazarının %40’ına ulaştığı anlaşılmaktadır. Bu süreçte ülkemizden Burkina Faso’ya gelen işadamları ve Burkina Faso’dan Türkiye’ye giden işadamları sayısında ciddi bir artış gözlenmiştir.