Burkina Faso'nun Siyasi Görünümü

II. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan yoğun sömürge karşıtı çalkantıların ardından, koloni 4 Eylül 1947 tarihinde Fransız Birliğinin bir parçası ilan edilmiş, eski sınırlarıyla birlikte yeniden canlandırılmış, 11 Aralık 1958 tarihinde muhtariyet kazanarak Yukarı Volta Cumhuriyeti olmuştur. Franko-Afrikalı Birliğinin de üyesi olan yeni cumhuriyet, 11 Aralık 1958 yılında Fransız birliği içerisinde özerk olmuş, tam bağımsızlığını ise 5 Ağustos 1960 tarihinde kazanmıştır.

Aynı zamanda Voltaik Demokratik Birliği’nin (UDV) de lideri olan Maurice Yaméogo, beş yılda bir seçilme hakkı tanıyan 1960 anayasası çerçevesinde seçilerek Yukarı Volta Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olmuş ve 1966 yılında başgösteren ve askeri darbeyle son bulan gösteri ve grevlere kadar yönetimde kalmıştır.

Askeri darbenin ardından Yarbay Sangoulé Lamizana devletin başına geçmiş ve ordu 4 yıl boyunca yönetimi elinde tutmuştur. 14 Haziran 1970 yılında onaylanan yeni anayasayla dört yıllık bir geçiş dönemi başlatılmıştır. 1970 anayasasında yaşanılan anlaşmalıklar nedeniyle 1977 yılında yeni bir anayasa hazırlanıp onaylanmış ve 1978 yılında yapılan seçimlerde Lamizana yeniden başkan seçilmiştir.

Lamizana hükümeti ülkede öteden beri varolan ve güçlü olan işçi sendikalarıyla mücadele etmiş ve 25 Kasım 1980 yılında Albay Saye Zerbo tarafından yapılan darbeye kadar Yukarı Volta Cumhuriyeti’ni yönetmiştir.

Albay Zerbo, Lamizana ile aynı kaderi paylaşmış ve iktidarda kaldığı 7 Kasım 1982 yılına kadar işçi sendikalarıyla mücadelesini sürdürmüş, Dr. Jean-Baptiste Ouédraogo ve Popüler Kurtuluş Konseyi (CSP) tarafından devrilmiştir.

4 Ağustos 1983 tarihinde meydana gelen yeni bir askeri darbenin ardından Thomas Sankara Ulusal Devrim Konseyi’ni (CNR) ve bu konseyin programlarını uygulayabilmek amacıyla Devrim Savunma Komitelerini (CDRs) oluşturmuştur. Sankara, Compaoré, Henri Zongo, and Jean-Baptiste Lingani gibi sol görüşlü askeri yöneticiler, yeni rejime yön veren isimler olmuşlardır.

4 Ağustos 1984 tarihinde ülkenin Yukarı Volta olan adı Burkina Faso olarak değiştirilmiştir. Bu yeni isim Mossi dilinde “onurlu insanlar” anlamına gelen Burkina ve Jula dilinde “anavatan” anlamına gelen Faso sözcüklerinden oluşturulmuştur.

15 Ekim 1987’de Sankara’dan sonra görevi devralan Blaise Compaoré yönetim erkini eline almış ve o tarihten beri bu konumunu muhafaza etmiştir.

2 Haziran 1991 anayasası, 7 yılda bir seçilen Cumhurbaşkanının onayıyla feshedilebilecek yarı başkanlık sistemi kurmuştur. 2000 yılında yapılan anayasa değişikliği sonucunda cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıla indirilmiştir.

Cumhurbaşkanı Compaoré’nin 2015 Kasım ayında yapılması öngörülen genel seçimlerde yeniden aday olmasını sağlayacak referandumun oylandığı 30 Ekim 2014 tarihinde, sivil itaatsizlikle başlayan halk ayaklanması ve devamında meydana gelen şiddet olayları nedeniyle meclis dağıtılmış, hükümet feshedilmiş ve ahiren 2014 Mart ayında ülkemize de bir ziyaret gerçekleştiren Soungalo Appolinaire Ouattara’nın görevi sona ermiştir.

31 Ekim 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Compaoré’nin istifa etmesinin ardından ülke genel seçimlere kadar siyasi bir geçiş sürecine girmiştir. 16 Kasım 2014 tarihinde taraflarca mutabakata varılarak 1991 Anayasası çerçevesinde geçiş tüzüğü imzalanmıştır. Sözkonusu tüzük çerçevesinde 27 Kasım 2014 tarihinde Burkina Faso Milli Geçiş Konseyi Başkanlığı’na (Conseil National de Transition) gazeteci kimliğiyle tanınan Chériff Moumina SY getirilmiştir. Chériff SY bu görevini 2015 Kasım ayında gerçekleştirilecek genel seçimlere kadar yürütecektir.