Burkina Faso'nun Ekonomisi

Dünyanın en fakir ülkelerinden olan Burkina Faso yoksul olmakla birlikte, ekonomik potansiyeli yüksek bir ülkedir. 2011 verilerine göre Burkina Faso’nun Gayrisafi Milli Hâsılası (GSMH) 436.- ABD Doları olup, Dünyada 154. Sırada gelmektedir. Ülke üretiminde yabancı mal ve hizmetlerin de dâhil edildiği Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasında ise 670.-ABD Doları ile 163. Sırada yer almıştır. Burkina Faso’nun Kişi Başına düşen Milli Geliri de 1.360.-ABD doları olup, 159. sırada yer almaktadır.

Burkina Falso ekonomisinin en başta gelen girdileri altın, pamuk, susam ve bazı tarım ürünlerinin ihracından elde edilmektedir. Ancak altın çıkarılması ve pamuk üretimi yabancı şirketlerin elinde olduğundan gelir ancak vergiden ibaret kalmaktadır. Bu nedenle başta Fildişi Sahili olmak üzere yurtdışında çalışan vatandaşlarının para transferinden elde edilen gelir, girdilerde birinci sırayı almaktadır. Ayrıca Dünya Bankası, ABD, Fransa ve Avrupa Birliğinden aldığı dış yardımlara bağımlı bir ekonomi olduğu söylenebilir.