Türkiye - Bolivya Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Bolivya arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık, her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması ve farklı dış politika öncelikleri nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında diğer bölge ülkeleriyle olduğu gibi Bolivya’yla ilişkilerimiz de ivme kazanmıştır. Bu çerçevede başkent La Paz’da Büyükelçiliğimizin açılmasına ilişkin olarak 2017 Mart ayında Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılmış, Büyükelçi Serap Özcoşkun La Paz Büyükelçimiz olarak görevlendirilmiştir. La Paz Büyükelçiliğimiz 14 Şubat 2018 tarihinde faaliyete geçmiştir.