Bolivya'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 33,81 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 7.248 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): % 4,26

Enflasyon Oranı (2016): %3,6

İşsizlik Oranı (2016): %3,3

İhracatı (2016): 7,53 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 8,98 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 32,80 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 14,55 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 18,25 milyon ABD Doları

Bolivya, doğal kaynaklar açısından zengin olmasına karşın Guyana’dan sonra Güney Amerika’nın en yoksul ikinci ülkesidir. Ülkenin verimli kalay, çinko, gümüş ve altın madenleri ile doğalgaz ve petrol yatakları bulunmaktadır. Stratejik bir maden olarak kabul edilen ve elektrik bataryalarının temel hammaddesi olan lityumun dünyadaki rezervlerinin %60’tan çoğu Bolivya’dadır. Doğalgaz ihracatı ülkenin toplam ihracat gelirlerinin %50’den fazlasına karşılık gelmekte olup, bu sektördeki şirketlere uygulanan vergilerin artmasıyla ülke önemli bir gelire kavuşmuştur.

Doğalgaz üretimindeki ve gelirlerindeki artış çerçevesinde ekonomik büyüme son yıllarda artış göstermiş, ancak petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşün sürmesi Bolivya ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir. Arjantin, Brezilya ve ABD’de çalışan ve sayıları 2,5 milyonu (ülke nüfusunun yaklaşık dörtte biri) bulan Bolivyalıların ailelerine gönderdikleri işçi gelirleri, Bolivya’da yaşayan pek çok aile için başlıca gelir kaynağıdır. Bu işçi gelirlerin değeri yıllık 1 milyar Dolar’ın üzerindedir.

Bolivya’da yoksulluğun azaltılması amacıyla kamuda istihdam, yardım programları ve sübvansiyonlar ile özel tüketim desteklenmektedir. Bölgesinde en hızlı büyüyen ekonomilerden olan Bolivya’da 2011-2016 yılları arasında ortalama %5,28 oranında ekonomik büyüme gerçeklemiştir.

Bolivya, 2006 yılında Venezuela ve Küba’nın başını çektiği ve üye ülkeler arasında tercihli ticaret hakkı tanıyan ALBA (Bizim Amerika Halkları için Bolivarcı İttifak) oluşumuna katılmıştır. 2012 yılında Güney Ortak Pazarına (MERCOSUR) üye olmak için başvurmuştur. Bolivya’nın başvurusu üye ülkelerden Arjantin, Paraguay, Uruguay ve Venezuela tarafından onaylanmış olup, Brezilya’nın onayı beklenmektedir.