Panama'nın Siyasi Görünümü

Panama, başkanlık sistemiyle yönetilen temsili bir demokrasidir. Devlet başkanı, devletin ve hükümetin başı, aynı zamanda partisinin de lideridir. Devlet Başkanı ve 2 Başkan Yardımcısı, 5 yıllığına seçilmektedir. Yasama organı, 5 yıllık süre için seçilen ve 71 üyeli tek kanatlı Ulusal Meclis’ten oluşmaktadır. Yargı, 10 yıllığına atanan 9 üyeli Yüksek Adalet Mahkemesi, 5 bölgesel yüksek mahkeme ve 3 temyiz mahkemesinden oluşmaktadır.

Ülkenin öndegelen siyasi partileri, Panama Devrimci Demokratik Partisi (PRD) ve Panemanista Partisi’dir (PP). 2014 Mayıs ayında yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini %39,1 oranında oy alan PP adayı Juan Carlos Varela kazanmıştır.

Sonraki Devlet Başkanlığı ve Parlamento seçimlerinin Mayıs 2019’da yapılması öngörülmektedir.