Panama'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 55,188 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016): 23.053 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %4,88

Enflasyon Oranı (2016): %0,75

İşsizlik Oranı (2016): %,4,4

İhracatı (2016): 11,195 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 9,238 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 108,223 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 96,046 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 12,177 milyon ABD Doları

Panama, bağımsızlığından bu yana serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olup, ekonomisi 2007-2013 yılları arasında ortalama %8 oranında büyümüştür. 2015 ve 2016 yıllarında büyüme hızı %5-6 seviyesine inmekle birlikte, Panama halen Güney Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomilerindendir. 2016 yılında başlıca ticaret ortakları ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Kolombiya, Kosta Rika, Venezuela, Meksika ve Vietnam olmuş, Panama’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 5,2 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. İstihdamın üçte ikisini karşılayan hizmet sektörü, ekonominin bel kemiği durumundadır.

Dünya ticaretinin %5’inin ve mineral sektörü ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçiş güzergâhında bulunan Panama Kanalı'nın, ülkedeki uluslararası bankacılık sektörüne, limanlarına, haberleşme sektörüne, gayrimenkul, turizm ve serbest bölgelerine katkısı oldukça büyüktür. Panama Kanalı’nın güvenliği konusunda Panama ile ABD arasında yakın işbirliği bulunmaktadır. 2007-2016 yılları arasında Panama Kanalı’nın genişletilmesi için çalışmalar yapılmış, Genişletilmiş Panama Kanalı 26 Haziran 2016 tarihinde açılmıştır. Panama ayrıca, kolay bayrak uygulaması nedeniyle dünyadaki en büyük gemi sicil kaydı sistemine sahip ülkedir.

Panama'yı öne çıkaran bir diğer husus serbest bölgeleridir. Panama’da 18 adet kayıtlı serbest bölge bulunmaktadır. Bunların en büyüğü 3000’e yakın firmanın faaliyet gösterdiği ve 20 milyar ABD Doları ticaret hacmi bulunan, Hong Kong'dan sonra dünyanın ikinci büyük serbest bölgesi olan Colon’dur. İşlenmiş ürünlerini Colon’da geçici olarak depolayan şirketler, buradan Amerika kıtası başta olmak üzere birçok bölgeye ürünlerini “yeniden ihracat” yoluyla pazarlamaktadır. Bu yönüyle Panama, Güney ve Orta Amerika’nın dağıtım merkezi durumundadır.