#

Bakanlığı Takip Edin:

No:203 - 25 Kasım 2008, Afganistan'da Kaçırılan Vatandaşlarımız Hk.


22 Ekim 2008 gecesi Afganistan’da kaçırılan vatandaşlarımız Hamdi Karbuzoğlu, Çağdaş Kaplan ve Ahmet Aktepe 24 Kasım 2008 tarihinde serbest bırakılarak, Afgan makamları aracılığıyla salimen teslim alınmışlardır.

Adıgeçen vatandaşlarımızın T.C. Kabil Büyükelçiliği’ne bugün intikalleri sağlanmış olup, 28 Kasım Cuma günü ülkemize dönmeleri öngörülmektedir.

Vatandaşlarımızın kurtarılma sürecinde Afgan makamlarınca sağlanan yardım ve etkin işbirliği şükranla karşılanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan’ın bütününde huzur ve güvenlik ortamının en kısa zamanda tesis edilmesine büyük önem vermektedir. Bu çerçevede, ülkemizin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afganistan’ın yeniden imarına, kalkınmasına ve güvenliğine katkıları kararlılıkla devam edecektir.