#

Bakanlığı Takip Edin:

No:198 - 19 Kasım 2008, Komşu Ülkeler Başkonsoloslar Toplantısı Hk.


Dışişleri Bakanlığında, 17–18 Kasım 2008 tarihlerinde, “Komşu Ülkeler Başkonsoloslar Toplantısı” düzenlenmiştir. Toplantıya Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Libya, Mısır, Romanya, Rusya Federasyonu, Suriye, Ukrayna ve Yunanistan’da görevli Başkonsoloslarımızın yanı sıra Bakanlığımız ilgili birimleri ile çeşitli Bakanlık ve kamu kurumlarından yetkililer katılmışlardır.

Sözkonusu ülkeler dış ticaretimizin yaklaşık % 25’inin ve yatırımlarımızın %7’sinin gerçekleştiği ülkelerdir. Anılan ülkelerden gelen yıllık turist sayısı ülkemizi ziyaret eden toplam turist sayısının %31’ine tekabül etmektedir.

İki gün süren oturumlarda, vatandaşlarımıza ve üçüncü ülke vatandaşlarına verilen konsolosluk hizmetlerinin kalitesinin artırılması, sınır kapılarımızın durumu, yasadışı göç, vize, komşu ülkelerle ülkemiz arasındaki ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alınmış ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önlemler üzerinde durulmuştur.

Komşu ülkelerle her alandaki ilişkilerin geliştirilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrara hizmet edeceği anlayışıyla 2003 ve 2006 yıllarından sonra bu yıl üçüncüsü düzenlenen toplantı, Başkonsoloslarımızın gözlem ve değerlendirmelerini ilgili makamlarımızla doğrudan paylaşmaları açısından değerli bir fırsat teşkil etmiştir.

Sözkonusu toplantıların kurumsal hale getirilmesi ve önümüzdeki yıllarda da tekrarlanması kararlaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.