#

Bakanlığı Takip Edin:

No:193 - 10 Kasım 2008, Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın Ülkemizi Ziyareti Hk.


Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Antonio Miloşoski, Sayın Bakanımızın davetine icabetle, 11 Kasım 2008 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Ziyaret vesilesiyle, “Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında İkili İlişkilerin Güçlendirilmesine İlişkin Strateji Belgesi”nin imzalanması öngörülmektedir. Bahsekonu belge, iki ülke arasında her alanda mevcut işbirliğinin daha da ileriye taşınmasına yönelik somut adımlar içermektedir.

Ziyaret bağlamında ikili ilişkilerin yanısıra, Balkanlar’da güvenlik ve istikrar, Makedonya’nın Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumlarına üyeliği ile diğer bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili Serbest Ticaret Anlaşmasına ek bir protokolün teknik düzeyde imzalanması öngörülmektedir.