#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:137 - 31 Temmuz 2008, Kerkük Vilayet Meclisi Üyelerinin Toplantısı Hk


Irak Ulusal Meclis’inde, Kerkük’ü de yakından ilgilendiren yasama faaliyetleri sürmektedir. Son günlerde bu faaliyetler bahane edilerek Kerkük’te baş gösteren gerilim ortamı kaygıyla izlenmektedir.Bugün ayrıca Kerkük Vilayet Meclisi’nin, Kürt İttifakı mensubu üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek, Kerkük’ün Irak’ın kuzeyindeki yerel yönetime bağlanmasını talep etmişlerdir. Bu çerçevede, Irak’ta bazı yerel ve bölgesel TV kanallarından yapılan yayınlarda bu girişime Türkiye’nin itirazı olmadığına dair iddialar da yayınlanmaktadır.Türkiye her zaman Irak halkını oluşturan tüm toplum kesimlerinin ahenk içinde birlikte yaşamalarını sağlayacak siyasi uzlaşı çözümlerini desteklemiştir. Kerkük’ün de tüm kesimlerinin Irak’ın bütünlüğü içinde adil ve dengeli bir şekilde temsil edildiği özel bir statüyle yönetilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu politikamızda herhangi bir değişiklik yoktur ve olması da sözkonusu değildir.Öte yandan, Kerkük’te gerginliğe neden olan unsurlar ve yaratmak istedikleri oldu-bittiler tarafımızdan dikkatle izlenmektedir. Bu gerginlik ortamının, buna neden olanlar dahil, kimsenin yararına olmayacağı açıktır. Türkiye, Kerkük’te ve Irak’ın genelinde tüm kesimleri bir kere daha uzlaşı ve diyaloga davet etmektedir. Irak’ta huzur ve istikrarın tesisi doğrultusundaki çabalarımız tüm Iraklı kardeşlerimizle eşgüdüm ve istişare içinde kararlılıkla sürdürülecektir.