#

Bakanlığı Takip Edin:

NO:132 - 25 Temmuz 2008, Kıbrıs'ta 25 temmuz 2008 Tarihinde İki Lider Arasında Yapılan Görüşme Hk.

Kıbrıs’ta iki liderin bugün (25 Temmuz) gerçekleştirdikleri görüşmede, 3 Eylül tarihinde kapsamlı müzakerelerin başlatılmasına karar vermiş olmalarını memnuniyetle karşılıyoruz.Türkiye başından beri Kıbrıs sorununun yerleşik Birleşmiş Milletler parametreleri olan iki kesimlilik, siyasi eşitlik, iki eşit Kurucu Devletin kuracağı yeni ortaklık temelinde çözülebilmesini teminen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyiniyet misyonu çerçevesinde kapsamlı müzakerelerin başlatılmasını desteklemektedir.Türkiye Kıbrıs’ta iki taraf arasında 3 Eylül’de başlatılacak müzakere sürecine de bu anlayış doğrultusunda tam desteğini verecektir.Görüşmede liderler ayrıca 21 Mart Süreci çerçevesinde kurulan Teknik Komitelerin yürüttüğü faaliyetler sonucunda çevre, kültürel miras, kriz yönetimi gibi işbirliği yapılacak alanları kapsayan 16 başlıkta çalışmaların başlatılmasına da karar vermişlerdir.Türkiye, Kıbrıs Türk tarafının inisiyatifiyle başlatılmış olan Teknik Komitelerin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasını dilemekte ve Ada’da iki taraf arasında güven ve işbirliği ortamını tesis etmeye yarayacak bu yöndeki faaliyetleri desteklemektedir.