Myanmar'ın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi

GSYİH (milyar ABD$)

65,3

Enflasyon Oranı (%)

6

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

7,8

İşsizlik Oranı (%)

4,02

Nüfus (milyon)

51,42

İhracat (fob-milyar ABD$)

8,6

Nüfus Artış Hızı (%)

0,9

İthalat (fob-milyar ABD$)

12,3

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

1.270

Türk Sermayeli Firma Sayısı

2

Kaynak: Economist İntelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca Ticaret Ortakları: Tayland, Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Almanya

Başlıca İhracat Kalemleri: Mineral Yakıt, ağaç ürünleri, giyim eşyası parçaları, sebze

Başlıca İthalat Kalemleri: Taşıtlar, makine, demir-çelik, mineral yakıt, elektrikli cihaz

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2010

19

23,8

42,9

-4,8

2011

13

15

28

-2

2012

5,4

4,2

9,6

1,2

2013

25,1

7,9

33

17,2

2014

38

10

48

28

2015

30,7

8

38,7

22,7

Kaynak: TÜİK                                                                                                         (milyon ABD$)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Taşıtlar için gaz türbinleri, buhar türbinleri, traktör, ayçiçek yağı

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Kereste, marangozluk mamulleri, ağaç, limon

İki ülke arasında 20 Nisan 2006 tarihinde imzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” kapsamında, Türkiye-Myanmar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizması kurulması öngörülmektedir.

Myanmar’dan ülkemize yönelik yapılan doğrudan sermaye yatırımı bulunmamaktadır. 2014 yılı sonu itibariyle Türk sermayeli 2 şirket Myanmar’da faaliyette bulunmaktadır.

Türkiye’nin, 2004-2013 yılları arasında Myanmar’a yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplamı 61,26 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Myanmar’da 2012 yılından bu yana, “Doğum Sırasında Hayat Kurtarma Önlemleri” projesine destek, ilaç ve tıbbi gereç yardımı, hastane oda gereçleri ve yatakları hibesi, Arakan bölgesine insani yardım, yetimhane, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, asfalt yol, elektrik nakil hattı, Türk şehitliği ve geçici barınak inşası gibi birçok projede yer alarak Myanmar’ın kalkınmasına katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, ülkemizle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) arasında imzalanan Myanmar Yardım Katkısı Anlaşması kapsamında "Myanmar’lı mültecilere acil durumlar için su, sanitasyon ve hijyen (WASH) yardımı" programına Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından maddi katkı sağlanmaktadır.