Myanmar'ın Siyasi Görünümü

Myanmar, bağımsızlığını kazandığı 1948 yılından 1962 yılına kadar (1958-1960 arasındaki askeri idare hariç) demokrasi ile yönetilmiştir; 1962-2011 döneminde ise doğrudan askeri yönetimlerle idare edilmiştir. 2011 yılından itibaren eski General U Thein Sein’in liderliğinde kurulan sivil hükümet tarafından idare edilmeye başlanmakla birlikte, hükümetin önemli bir kısmını eski askerler oluşturmuştur.

Myanmar’da 25 yıl aradan sonra gerçek anlamda muhalefetin yer aldığı ilk genel seçimler, 8 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Myanmar’ın demokratik geleceği açısından önemli bir aşamayı teşkil eden 8 Kasım seçimleri, etnik bölgelerde devam eden çatışmalar nedeniyle bazı yerlerde gerçekleştirilememiş olmakla birlikte, genel olarak ülkenin büyük bir bölümünde olaysız bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Anayasa hükümlerine göre Meclisin her iki kanadında Silahlı Kuvvetlere dörtte bir oranında kontenjan ayrıldığı için liderliğini Aung San Suu Kyi'nin yaptığı National League for Democracy (NLD) yaklaşık %80 oy oranıyla, meclis genelinde sandalyelerin yaklaşık % 60’ına sahip olmuştur. Myanmar Birlik Meclisinde 15 Mart 2016 tarihinde yapılan oylama sonucunda, NLD tarafından aday gösterilen Htin Kyaw 652 oydan 360'ını alarak Myanmar'ın yeni Devlet Başkanı seçilmiştir. Yeni Kabine 1 Nisan 2016 tarihinde kurulmuştur.

Öte yandan, anayasada belirtilen etnik gruplar arasında yer almayan ve 1982 Vatandaşlık Kanunuyla çoğunun vatandaşlığı elinden alınan bir milyondan fazla Müslüman Rohinga, 8 Kasım seçimlerinde oy kullanamamıştır.

Sekiz ana etnik grubun (Bamar, Karen, Karenni, Shan, Mon, Kachin, Chin, Rakhayn) bulunduğu ülkede, anayasa tarafından tanınan yaklaşık 135 etnik grup bulunmaktadır.

Ülkedeki barış ortamının kalıcı bir hal alması için, etnik silahlı gruplarla ayrı ayrı imzalanan anlaşmalardan ziyade bu grupların tümünün katılımıyla imzalanacak ulusal bir ateşkes anlaşması için çaba sarf etmekte olan Myanmar hükümeti, silahlı etnik grupların sekiziyle 15 Ekim 2015 günü “Ulusal Ateşkes Anlaşması” imzalamıştır.

Myanmar Hükümeti ile “Ulusal Ateşkes Anlaşması” tarafı sekiz etnik silahlı grup arasında 29 Mayıs 2017 tarihinde “Birlik Anlaşması” (Pyidaungsu Accord) imzalanmıştır. Sözkonusu Anlaşmasının tüm etnik silahlı grupları kapsayıcı hale getirilmesi yönündeki gayretler sürmektedir.