Kosta Rika'nın Siyasi Görünümü

Kosta Rika, başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Devlet Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Devlet Başkanı ve Yardımcısı genel oyla doğrudan halk tarafından dört yıllığına seçilmektedir. Yasama faaliyetleri tek kamaradan oluşan 57 üyeli Yasama Meclisi tarafından yürütülmektedir.

Kosta Rika yerleşmiş ve sağlam temellere oturan demokratik bir yapıya sahiptir. Nitekim ülkede ordunun 1949 yılında lağvedilmiş olması da demokrasi ve insan hakları konuları ile ilişkilendirilmektedir.

Kosta Rika’da 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Vatandaşın Hareketi Partisi (PAC) adayı 56 yaşındaki eski diplomat ve akademisyen Luis Guillermo Solis ikinci turda oyların %77,88’ini alarak dört yıllığına iktidara gelmiştir. Solis hükümetinin gündeminin üst sıralarında bütçe açığının azaltılması ve mali reform, yabancı yatırımların teşviki ve sosyal güvenlik sisteminin iflastan kurtarılması yer almaktadır.

Bir sonraki Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 Şubat 2018 tarihinde yapılacaktır.