Kosta Rika'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 57,436 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 16,642 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %4,3

Enflasyon Oranı (2016): %0

İşsizlik Oranı (2016): %9

İhracatı (2016) : 9,9 milyar ABD Doları

İthalatı (2016) : 15,3 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 90,6 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016) : 46,9 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016) : 43,7 milyon ABD Doları

Kosta Rika, turizm, tarım ve elektronik ürün ihracatına dayalı, istikrarlı bir ekonomiye sahiptir. Ülkenin iyi eğitim almış işgücünün yanısıra, Orta Amerika’da Kuzey ve Güney pazarlarına kolay giriş sağlayan, Avrupa ve Asya pazarlarına da direkt geçiş veren okyanus bağlantıları ticari gelişmeyi kolaylaştırmaktadır. Topraklarının dörtte biri milli park statüsünde olan Kosta Rika, ekolojik turizm konusunda tercih edilen bir ülkedir.

Kosta Rika; Meksika, Panama, Şili, Kanada, ÇHC ve Haziran 2013’te ise EFTA’yla Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalamıştır. 2012 yılında Kosta Rika’nın da aralarında bulunduğu Orta Amerika ülkeleri ile AB arasında kapsamlı bir Ortaklık Anlaşması imzalanmıştır.

Kosta Rika son yıllarda önemli oranda dış yatırım çekmeye başlamıştır. Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında dünyada 61. sırada, Latin Amerika’da ise 4. sırada yer almıştır.

2017 yılı Ekim ayının ilk günlerinde Kosta Rika’yı vuran Nate Kasırgası, 2016 yılında meydana gelen Otto Kasırgası’ndan daha etkili olmuştur. Kasırganın tarım alanında 30 milyon dolarlık, hayvancılık alanında 9 milyon dolarlık zarara yol açtığı açıklanmıştır.