Kongo Cumhuriyeti’nin Ekonomisi

Kongo Cumhuriyetinin başlıca gelir kaynağı petroldür. 2018 yılında üretiminin 300.000 varil/güne ulaşması beklenmektedir. Ülkenin diğer başlıca ihracat geliri, orman ürünleri sektöründen kaynaklanmaktadır.

Ülke geçtiğimiz yıllarda petrol gelirinin önemli bölümünü altyapı yatırımları için kullanmış, özellikle karayolları ve havaalanları olmak üzere ulaşım altyapısını geliştirmiştir. Ancak 2014 yılında petrol fiyatlarının ani düşüşü, kamu gelirlerini de hızla azaltmıştır. Bu nedenle ülke önemli miktarda iç ve dış borç biriktirmiştir. Halihazırda bu borçlar GSYH’nin % 115 ile % 120’si arasındadır.

Kongo Cumhuriyeti, Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi olup, ortak para birimi CFA Frangını kullanmaktadır. CEMAC bünyesinde alınan kararlar uyarınca İMF’yle mali desteği de içerecek bir anlaşma müzakere etmektedir. Kongo Cumhuriyeti bu çerçevede mevcut dış borçlarının yeniden yapılandırılmasını müzakere etmeye de başlamıştır.

Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Kongo Cumhuriyeti’nin nominal GSYH’si 2014 yılında 14,1 milyar ABD dolarıyken 2017 yılında 7,8 milyar ABD dolarına düşmüştür. Benzer şekilde, kişi başına milli gelir de 3492 dolardan 1794 dolara düşmüştür. Bununla birlikte 2018 ve 2019 yıllarında, özellikle artan petrol üretimi sayesinde hem reel, hem nominal GSYH’nin artması beklenmektedir.