Kongo Cumhuriyeti'nin Siyasi Görünümü

Kongo Irmağının Kuzeyindeki bu ülke, 1880 yılında İtalyan kökenli Fransız asker Pierre Savorgnan de Brazza’nın yerel Teke Kralıyla yaptığı bir anlaşma sonucu Fransız sömürgesi olmuştur. Fransa’dan bağımsızlığını 15 Ağustos 1960’ta kazanmıştır.

1963 yılında Alphonse Massamba-Debat’nın Cumhurbaşkanlığıyla birlikte sosyalizme ve tek parti rejimine yönelmiştir. 1968 yılında Marien Ngouabi’nin Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte sosyalist eğilim güçlenmiş, bugün hala iktidarda olan Kongo Çalışma Partisi kurulmuş ve ülke 1970 yılında Kongo Halk Cumhuriyeti adını almıştır. Ngouabi, 1977 yılında bir cinayete kurban gitmiştir.

Albay Denis Sassou Nguesso 1979’da yönetimi ele geçirmiş ve büyük ölçüde Ngouabi’nin çizgisinde bir yönetim sergilemiştir. İki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkmasıyla birlikte birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Kongo’da da 1991 yılında bir “Ulusal Konferans” toplanmış, Kongo Cumhuriyeti adına ve başlangıçtaki simgelerine geri dönülmüş ve 1992 yılında yeni bir Anayasa kabul edilmiştir. Aynı yıl yapılan çok partili seçimlerde Pascal Lissouba Cumhurbaşkanı olmuş, Bernard Kolelas ikinci, Sassou Nguesso üçüncü gelmiştir. Sassou Nguesso’nun seçimlerin ikinci turunda Lissouba’yı desteklemesine rağmen zaman içinde üç lider arasında siyasi çekişmeler artmış ve her bir liderin destekçileri arasında iç savaşa dönüşen çatışmalar meydana gelmiştir. 1997 yılında Denis Sassou Nguesso savaşı kazanmış ve yönetimi ele geçirerek Anayasayı feshetmiştir.

İzleyen yıllarda, ülke ekonomisine büyük zarar veren savaştan sonra düzen yeniden tesis edilmiş ve 2002 yılında yeni bir Anayasa kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı makamı güçlendirilmiş, görev süresi 7+7 yıl olarak belirlenmiş, Başbakanlık makamı ortadan kaldırılmıştır. Tekrar çok partili ve çok adaylı olarak düzenlenen seçimlerde Denis Sassou Nguesso 2002 ve 2009’da Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Ülke, Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’nun yönetimi altında 2000’li yılların başından beri görece istikrarlı bir dönem geçirmektedir. Bir önceki on yıla damgasını vuran iç savaş ve çeşitli milisler arasındaki çatışmalar geride kalmış gözükmektedir. İktidarda toplam süresi aralıklarla da olsa 30 yılı bulmuş olan ve 2009 yılında yedi yıllığına tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, 2002 Anayasasının imkan vermediği yeniden seçilme hakkını tekrar kazanmak için Anayasa değişikliğine gitmiştir. Anayasa değişikliği referandumu, 25 Ekim 2015 tarihinde önemli bir olay yaşanmadan gerçekleşmiş; “evet” oyları kullanılan oyların % 94,31’ini oluşturmuştur. Yeni Anayasa 6 Kasım 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yeni Anayasanın yürürlüğe girmesinin ardından, 20 Mart 2016 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda oyların % 60,19’unu alan mevcut Cumhurbaşkanı Sassou Nguesso yeniden (bu defa yeni Anayasa çerçevesinde 5 yıl için) Cumhurbaşkanı seçilmiştir. KC eski Anayasasıyla tam bir başkanlık sistemiyken, yeni Anayasa Başbakanlık makamını yeniden tesis etmiştir. 23 Nisan 2016 tarihinde az tanınan bir politikacı olan Clément Mouamba Başbakan olarak atanmıştır. Yeni Hükümet ise 30 Nisan’da açıklanmış, Hükümet üyelerinin yüzde 40’ı değişmiştir.