Japonya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (trilyon ABD$)

4,9

Enflasyon Oranı (%)

0,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

1,4

İşsizlik Oranı (%)

2,8

Nüfus (milyon)

126

İhracat (fob-milyar ABD$)

511,8

Nüfus artış hızı (%)

-0,21

İthalat (fob-milyar ABD$)

491,4

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

47.607

Japonya’daki Türk sermayeli firma sayısı

5

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca Ticaret Ortakları: ABD, Çin, Güney Kore

Başlıca İhracat Kalemleri: Taşıtlar (demiryolu hariç); makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; elektrikli ve elektronik donanımlar; optik, tıp, fotoğraf vb. ile ilgili cihazlar

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri; elektrikli ve elektronik donanımlar; makine, nükleer reaktör, kazan, vs.; metaller, cüruf ve kül

Türkiye’nin Japonya’yla İthalat ve İhracatı (milyon $)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 (10 ay)

İhracat

296,4

332,2

409,3

375,7

335

354,5

313,8

İthalat

4.263,7

3.601,5

3.453,2

3.200

3140

3.943,6

3.456,1

Hacim

4.560,1

3.933,7

3.862,5

3.575,7

3475

4.298,1

3.769,9

Denge

-3.967,3

-3.269,3

-3.043,9

-2.824,3

-2.805

-3.589,1

-3.142,3

Kaynak : TÜİK

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Balık, deniz kabukluları, yumuşakçalar, omurgasızlar; halı ve diğer zemin tekstil ürünleri; tren ve tramvay dışı araçlar; hububat, arpa, un, süt preparatları

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Makine, nükleer reaktörler, kazan; tren ve tramvay harici taşıtlar; elektrik, elektronik ekipman; optik, resim, teknik, sağlık vs. teçhizatı

Japonya, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. Japonya, otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi, gıda ve altyapı sektörlerine özel ilgi göstermektedir.

31.12.2017 itibariyle ülkemizdeki Japonya sermayeli firma sayısı 200 civarındadır. Japonya’da faaliyette bulunan Türk sermayeli firma sayısı ise 5’tir.

2002-2017/ Haziran dönemi için ülkemizdeki Japon doğrudan sermaye yatırımlarının tutarı yaklaşık 2,2 milyar ABD Dolarıdır.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan krediler ile Haliç Köprüsü, Hasan Uğurlu Barajı ve HES, Altınkaya Barajı ve HES ile II. Boğaz Köprüsü, Marmaray gibi çok önemli projelere finansman sağlanmıştır.