Jamaika'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 14,027 milyar ABD Doları

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 8.838 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %1,37

Enflasyon Oranı (2016): %2,35

İşsizlik Oranı (2016): %12,8

İhracatı (2016): 1,20 milyar ABD Doları

İthalatı (2016): 4,77 milyar ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016): 17,49 milyon ABD Doları

İhracatımız (2016): 17,42 milyon ABD Doları

İthalatımız (2016): 73 bin ABD Doları

Jamaika’nın ekonomisi ağırlıklı olarak hizmetler sektörüne dayanmaktadır. Ülkenin önemli gelir kaynakları turizm, işçi dövizleri ve boksittir. İhraç maddelerinin neredeyse tamamının hammaddelerden oluşması nedeniyle Jamaika ekonomisi dünya fiyatlarındaki değişikliklere karşı son derece duyarlıdır.

Jamaika’nın başlıca ticaret ortakları ABD, Trinidad ve Tobago, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Meksika, Kanada, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Birleşik Krallık’tır.

Ekonominin başlıca sınamaları, yüksek faiz oranları, dış ticaret açığı ve ağır borç yüküdür. Ekonominin karşı karşıya bulunduğu bu sıkıntılar, ülkede yüksek suç oranları, yolsuzluk, yasadışı uyuşturucu madde ve silah ticareti gibi sorunların da artış göstermesine neden olmuştur.

Jamaika, Dünya Bankası 2017 İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 190 ülke arasında 70. sırada yer almıştır.