Türkiye - Jamaika Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Jamaika arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Jamaika’yı da içermektedir.

Jamaika ile siyasi ilişkilerimiz genelde uluslararası örgütler üzerinden olmakta, konsolosluk ve ticari konular karşılıklı Fahri Başkonsoloslarımızın yardımlarıyla sürdürülmektedir. Jamaika Fahri Konsolosumuz, Jamaikalı işadamı Arnold Foote’dir. Jamaika’nın İstanbul Fahri Başkonsolosluğunu ise 2000 yılından bu yana Aykut Mehmet Eken isimli işadamımız yapmaktadır.

17-21 Temmuz 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Karayip Topluluğu (CARICOM) İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları I. Toplantısına Jamaika Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Arnold Nicholson katılmıştır.

Jamaika’ya Havana Büyükelçiliğimiz akreditedir.