İzmir´in EXPO 2015 Adaylığı

EXPOIZMIR2015Türk Hükümeti, 2015 Dünya Fuarı için İzmir’in adaylığını “Daha İyi Bir Dünyaya İçin Yeni Yollar / Herkes İçin Sağlık” teması altında açıklamıştır. Adaylık başvurumuz 3 Mayıs 2006 tarihinde Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE)’na iletilmiştir.

EXPO adaylık temasının “Sağlık” olarak seçilmiş olması, bilim ve teknolojideki ilerlemelerin yararlarının dünya kamuoyu tarafından daha iyi kavranmasını sağlamak amacını da taşımıştır. Böylece, bu alandaki BM Binyıl Hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunulması da hedeflenmiştir.

Rakibimiz Milano ise “Gezegenimizin Beslenmesi, Yaşam İçin Enerji” temasıyla adaylığını açıklamıştır.

Adaylığımızla ilgili temel tezlerimiz arasında, EXPO’ların artık belirli coğrafyalara doymuş bulunduğu, yeni alanlara açılması gerektiği; EXPO 2015’in İzmir’de düzenlenmesi halinde, 150 yıllık EXPO tarihinde, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede ve keza Doğu Akdeniz’de, Karadeniz Havzasında, Balkanlarda, Ortadoğu’da yapılan ilk EXPO olacağı; medeniyetler ve dinler arasında giderek tırmanan çatışmaların yarattığı endişe ortamında, üç dinin yüzyıllardır birlikte yaşadığı İzmir’in adaylığının bütün dünyaya bir barış ve hoşgörü mesajı olacağı hususları da yer almıştır.

Bu bağlamda, İtalya ve GKRY dışında kalan BIE üyesi ülkeler nezdinde Şubat 2007’den itibaren destek kampanyası başlatılmış ve bu çerçevede, 111 BIE üyesi ülkeye özel temsilci ziyareti gerçekleştirilmiştir.

İş ve ekonomi dünyasının temsilcileri ile sivil toplum örgütlerimiz nezdinde girişimde bulunularak, EXPO 2015 adaylığımızın tanıtımı konusunda destekleri talep edilmiş ve adaylık faaliyetlerimize destek sağlamak amacıyla siyaset, tıp, iş ve sanat dünyasından pek çok önemli ismin dahil olduğu bir Ulusal Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Adaylık sürecimizdeki en önemli aşamalardan olan I. Uluslararası Sempozyumumuz 15-20 Ekim 2007 tarihlerinde İzmir ve İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Adaylık çalışmalarımız kapsamında, II. Uluslararası Sempozyumumuz ise 13-16 Şubat 2008 tarihlerinde İzmir ve Denizli (Pamukkale)’de yapılmıştır.

BIE Sekretaryasına 24 Eylül 2007 tarihinde sunulan teklif dosyamızla ilgili olarak görüşlerimizi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Uluslararası Sergiler Bürosu’ndan (BIE) altı kişilik bir inceleme heyeti 4-9 Kasım 2007 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret etmiştir. Anılan ziyaret sonrasında yayınlanan BIE İnceleme Heyeti Raporu’nda ülkemizin EXPO 2015 hazırlıkları konusunda olumlu ifadeler yer almıştır. Adaylığımıza ilişkin ilk Sunumumuz 2006 yılının Aralık ayında, ikinci Sunumumuz ise 2007 Haziran ayında BIE Genel Kurulunda Paris’te gerçekleştirilmiş olup, üçüncü Sunumumuz 26-29 Kasım 2007 tarihlerinde keza Paris’te gerçekleştirilmiştir. Dördüncü ve son Sunumumuz ise Uluslararası Sergiler Bürosunun (BIE) 143. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılmıştır.

EXPO 2015 seçimleri, 31 Mart 2008 tarihinde Paris’de Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, Sayın Devlet Bakanlarımız Prof. Mehmet Aydın ve Kürşad Tüzmen, Sayın Milli Savunma Bakanımızın da hazır bulunduğu Uluslararası Sergiler Bürosunun (BIE) 143. Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleştirilmiştir. 151 üye ülke delegesinin oy kullandığı seçimleri, 86 oy alan Milano kazanmıştır. İzmir ise 65 oy almıştır.