#

Bakanlığı Takip Edin:

IRAK KRİZ MASASI BASIN AÇIKLAMASI (12), 22 Haziran 2014

IRAK KRİZ MASASI BASIN AÇIKLAMASI (12), 22 Haziran 2014

Irak’ın büyük bölümünü etkileyen şiddet olayları devam etmekte, güvenlik alanında düzelme sağlanamamaktadır. Musul, Kerkük, Selahaddin, Anbar, Diyala, Bağdat, Basra, Babil, Necef, Kerbela, Vasit, Meysan, Kadisiye, Musenna ve Dikar vilayetlerine ilişkin olarak daha önce yapılan seyahat uyarılarımız geçerliliğini korumaktadır. Anılan vilayetlerde bulunan vatandaşlarımızın, can güvenlikleri bakımından, mümkün olan en kısa sürede bu bölgelerden ayrılmaları ve sözkonusu bölgelere seyahat etmekten kaçınılması kuvvetle tavsiye edilmektedir.

Başta Musul ve Telafer olmak üzere Irak’ta meydana gelen çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivil halka yönelik olarak Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Erbil Başkonsolosluğumuz koordinasyonunda, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kızılay aracılığıyla yürütülen insani yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu çerçevede, Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyündeki çatışmalar nedeniyle Kerkük'e sığınmak zorunda kalan Türkmen kardeşlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD tarafından hazırlanan 1150 gıda kolisi (5 kişilik bir ailenin 10 günlük ihtiyacını karşılayacak niteliktedir) taşıyan bir TIR 21 Haziran günü akşam saatlerinde Kerkük’e ulaştırılmış olup, bugün (22 Haziran) dağıtımına başlanması öngörülmektedir.

Telafer, Musul ve Kerkük bölgelerine sevkiyatı artarak devam eden yardımların mahallen eşgüdümüne destek vermesi amacıyla, dört AFAD personelinin Erbil Başkonsolosluğumuz gözetiminde görevlerini icra etmek üzere sahada görevlendirilmesi kararlaştırılmış ve anılan personel 22 Haziran günü bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca, TİKA’nın da, Türkmen soydaşlarımız dahil olmak üzere halen IKB, Musul ve Kerkük bölgelerinde bulunan, yerlerinden edilmiş ve acil insani yardım bekleyen Iraklıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere görevlendirdiği iki personel, 22 Haziran günü Erbil’e intikal etmiştir.

Irak’ta alıkonulan tüm vatandaşlarımızın ülkemize en kısa sürede, sağ salim dönmeleri amacıyla gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir. Bağdat Büyükelçiliğimiz halen Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ülkemize dönebilmelerini teminen gerekli çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. Bu çerçevede, Kriz Merkezi’ne ulaşan bilgi ve destek talepleri, eldeki güncel bilgiler ışığında ve Irak’ta devam eden olağanüstü koşullara rağmen ilgili birimlerimizce süratle cevaplanmaktadır.

Irak’ta çatışmaların yayılmasıyla eşzamanlı olarak faaliyete geçirilen Kriz Merkezi faaliyetini sürdürmektedir. Konsolosluk Çağrı Merkezimize yapılan başvurular da eşzamanlı olarak Kriz Merkezi’ne yönlendirilmektedir.


IRAK KRİZ MASASI BASIN AÇIKLAMALARI

Irak Kriz Masası İrtibat Bilgileri

Tel   : 0 312 292 29 50
Faks: 0 312 287 79 49
Eposta: kriz@mfa.gov.tr