Güney Kore'nin Ekonomisi

Ülke Ekonomisi

GSYİH (trilyon ABD$)

1,41

Enflasyon Oranı (%)

1

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

2,8

İşsizlik Oranı (%)

3,7

Nüfus (milyon)

51,18

İhracat (fob-milyar ABD$)

495,4

Nüfus Artış Hızı (%)

0,48

İthalat (fob-milyar ABD$)

406,1

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

27.560

Türk Sermayeli Firma Sayısı

30

Kaynak: Economist İntelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, ABD, Japonya, Hong Kong, Suudi Arabistan

Başlıca İhracat Kalemleri: Elektrikli ve elektronik ürünler, taşıtlar, makine, mineral yakıt

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıt, elektrikli ve elektronik ürün, makine, demir-çelik

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler

Türkiye-Güney Kore Dış Ticaret Göstergeleri (ABD $ 1000)

2014

2015

2016

2017*

İhracat

470.464

568.635

518.976

267.115

İthalat

7.548.319

7.057.739

6.384.206

3.389.253

Hacim

8.018.782

7.626.074

6.903.182

3.656.368

Denge

-7.077.855

-6.488.803

-5.865.299

-3.122.138


Kaynak: TÜİK (2017 ilk dokuz aylık veriler)

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Elektrikli ve elektronik ürünler, taşıtlar, makine, mineral yakıt

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Mineral yakıt, elektrikli ve elektronik ürün, makine, demir-çelik

Ülkemizle Güney Kore arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri sonucunda 1 Ağustos 2012 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma” (Çerçeve Anlaşma) ile “Türkiye Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması” (Mal Ticareti Anlaşması)’nın iç onay işlemleri taraflarca tamamlanmış olup; Anlaşmalar 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 25-27 Şubat 2015 tarihlerinde G.Kore’yi ziyaret ederek, STA kapsamındaki "Türkiye-Güney Kore Hizmet Ticareti Anlaşması” ile “Yatırım Anlaşması"nı imzalamıştır.

“Türkiye-Güney Kore Hizmet Ticareti Anlaşması” Genel Kurul’da onay bekleyen anlaşmalar arasındadır; “Türkiye-Güney Kore Yatırım Anlaşması” ise kanunlaşmıştır, ancak yürürlüğe girmesi için “Hizmet Ticareti Anlaşması”nın iç onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

Türkiye-Kore İş Konseyi 1989 yılında DEİK ve Kore Ticaret ve Sanayi Odası arasında kurulmuştur. Eşbaşkanlıklarını ülkemiz adına Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Güney Kore adına “Hyundai-Kia Corporate Planning Division” Başkanı Jin-Haeng Chung yürütmektedir.

2002-2016 tarihleri arasında Güney Kore’den ülkemize toplam 603 milyon ABD Doları tutarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir. (Güney Kore resmi rakamlarına göre Türkiye’deki Kore yatırımları 2,24 milyar Dolar civarındadır. Sözkonusu farklılık, Güney Kore tarafının üçüncü ülkelerde bulunan iştirak ve şirketlerinin ülkemizdeki yatırımlarını da doğrudan yatırım meblağına ilave etmesinden kaynaklanmaktadır). 2017 yılı itibariyle ülkemizde 300 civarında Güney Kore sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Aynı dönemde ülkemizde yerleşik kişilerin Güney Kore’deki doğrudan yatırımları 73 milyon ABD Doları tutarındadır. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı verilerine göre bu ülkede Türkiye kaynaklı 84 yatırım bulunmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2016 yılında ülkemizi ziyaret eden G. Koreli turist sayısı 106.904 bine ulaşmıştır. Öte yandan, 2016 yılında Güney Kore’yi 26.541 vatandaşımız ziyaret etmiştir. 2017 yılının ilk dokuz ayında ülkemizi ziyaret eden G. Koreli turist sayısı ise 88.906 olarak gerçekleşmiştir.