Grenada'nın Ekonomisi

GSYİH (Cari, 2016): 1,056 milyar Dolar

Kişi başına GSYİH (PPP, 2016) : 14.228 ABD Doları

GSYİH Büyüme Hızı (2016): %3,6

Enflasyon Oranı (2016): -%0,6

İşsizlik Oranı (2015): %30

İhracatı (2016) : 30,4 milyon ABD Doları

İthalatı (2016) : 186,5 milyon ABD Doları

İkili ticaret hacmimiz (2016) : 700.000 ABD Doları

İhracatımız (2016) : 699.000 ABD Doları

İthalatımız (2016) : 1.000 ABD Doları

Grenada’nın ekonomisi büyük ölçüde hizmet sektörüne dayalıdır. Tarım sektörü, GSMH’nin %6’sını, imalat ve sanayi sektörü ise % 9’unu oluşturmaktadır. Tarımsal üretiminde hindistan cevizi (nutmeg) başı çekmektedir. Turizm ise ülke ekonomisinde önemli paya sahiptir.

Hükümet, Ocak 2014’te «Homegrown Programme» adıyla ülkenin karşılaştığı ekonomik sorunlarla yapısal anlamda mücadele etmek amacıyla bir program hayata geçirmiştir. Bu program kapsamında büyüme ve istihdam, mali sürdürülebilirlik ve borçların sürdürülebilirliği olmak üzere 3 temel amaç belirlenmiştir. IMF 2014’te sözkonusu programı onaylamış, Grenada ile IMF arasında bir anlaşma imzalanmıştır.

Karayip Topluluğu (CARICOM) ve Doğu Karayip Devletleri Örgütüne (OECS) üye olan Grenada, OECS bünyesindeki ortak Doğu Karayipler Merkez Bankasına dahildir ve para birimi Doğu Karayip Doları’dır.

Almanya ve İngiltere ile yatırım, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti ile serbest ticaret, Danimarka, Norveç, İsveç ve İngiltere ile de Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları bulunan Grenada, Karayipler Forumu (CARIFORUM) ülkeleri ile AB arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına da taraftır. Ayrıca Venezuela ve Kolombiya ile Tercihli Ticaret Anlaşması bulunmaktadır.

Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde özel sektör yoluyla kalkınmanın sağlanması amacıyla ABD’nin öncülüğünde geliştirilen Karayip Körfezi Girişimi (CBI) ve Kanada ile İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri arasında imzalanan CARIBCAN Anlaşması sayesinde Grenada’da üretilen ya da birleştirilen ürünlerin bir kısmı ABD ve Kanada pazarlarına gümrüksüz girebilmektedir.