Endonezya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

868

Enflasyon Oranı (%)

5,5

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

6

İşsizlik Oranı (%)

6

Nüfus (milyon)

253

İhracat (fob-milyar ABD$)

161

Nüfus artış hızı (%)

1,4

İthalat (fob-milyar ABD$)

163

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

5672

Endonezya’daki Türk sermayeli firma sayısı

3

Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı (2014)

Başlıca Ticaret Ortakları: Çin, Japonya, Singapur, ABD, Güney Kore

Başlıca İhracat Kalemleri: Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri; maden filizi, volkanik kül ve cüruf; yenilebilir yağlar; kauçuk ve mamulleri

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ü.; makine ekipmanları, nükleer reaktörler; elektrikli ekipmanlar; demir ve çelik.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye’nin Endonezya’yla Olan İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracat

251

308

243

231

228

207

İthalat

1.476

1.932

1.795

1.990

2.043

1638

Hacim

1.727

2.240

2.038

2.221

2.271

1845

Denge

-1.225

-1.624

-1.552

-1.759

-1.816

-1431

Kaynak : TÜİK


Başlıca İhraç Ürünlerimiz:
Tütün ve mamulleri; organik kimyasal ürünler; tekstil elyafı ve mamulleri; hububat ve mamulleri

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Hayvansal ve bitkisel yağlar; el yapımı tekstil elyafı; el yapımı flamalar; tekstil lifleri, kauçuk ve ürünleri.

G-20 üyesi olan Endonezya, 2014 Aralık ayı itibarıyla 253 milyonluk nüfusu ve 868 milyar ABD Dolarlık milli gelirle Güneydoğu Asya’nın 1.; dünyanın ise en büyük 16. ekonomisi olmuştur.

2000 yılında 262 milyon ABD Doları olan ticaret hacmi, son 15 yılda yaklaşık 10 kat artarak 2014 yılında 2.271 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye-Endonezya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) VII. Dönem Toplantısı 17-18 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Türk-Endonezya İş Konseyi bağlamında iki ülke iş çevrelerinin yakınlaştırılmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir. İş Konseyi 4. Toplantısı 17 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da yapılmıştır.

1 Ağustos 2015 tarihinde Endonezya’da Türkiye-Endonezya İş Forumu düzenlenmiştir.

02.03.2015 tarihi itibarıyla ülkemizde 3 adet Endonezya sermayeli şirket faaliyet göstermekte; Endonezya’da ise 11 Türk sermayeli firma faaliyette bulunmaktadır.