Doğu Timor'un Siyasi Görünümü

Doğu Timor bağımsızlığını 20 Mayıs 2002 tarihinde kazanmıştır. Güneydoğu Asya’nın en genç ülkesi olan Doğu Timor’da bağımsızlık sonrasında BM Doğu Timor’u Destekleme Gücü (2002-2005), BM Doğu Timor Ofisi (2005-2006) ve son olarak BM Doğu Timor Entegre Misyonu (2006-2012) görev yapmıştır.

2002 Anayasasına göre Devlet Başkanı ve 65 sandalyeli tek kamaralı Ulusal Meclis üyeleri halk tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Devlet Başkanı sembolik yetkilere sahip olup, yürütmenin başı Başbakandır.

Son Başkanlık seçimleri 20 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Eski Meclis Başkanı Francisco Guterres oyların %57’sini alarak Başkan seçilmiştir.

Bir sonraki Devlet Başkanlığı ve Ulusal Meclis seçimlerinin 2022 yılı içinde düzenlenmesi öngörülmektedir.

Rui Maria de Araújo, Başbakan Gusmao’nun istifası üzerine 16 Şubat 2015 tarihinde Başbakan olarak atanmıştır.