Cibuti'nin Siyasi Görünümü

8 Mayıs 1977 tarihinde düzenlenen referandumla bağımsızlık kararı alarak “Cibuti Cumhuriyeti” olan ülkede, Hassan Gouled Aptidon liderliğindeki RPP (Rassemblement Populaire pour le Progrès) partisi 1977-1992 yılları arasında tek partili bir yönetim sürdürmüştür.

Cibuti, 4 Eylül 1992 tarihinde yapılan referandumun sonucunda çok partili siyasi sisteme geçmiş, ancak parti sayısını dört ile sınırlamıştır. Siyasi partiler konusundaki sınırlama, 2002 tarihli Anayasa değişikliği ile kaldırılmış, ancak iktidar partisi RPP siyasi alanda etkin olmaya devam etmiştir.

Hükümet, parlamentoda çoğunluğu sağlayan parti veya partiler tarafından kurulmakta olup, Başbakan Devlet Başkanı tarafından atanmaktadır. Tek meclisli olan 65 sandalyeli parlamento için seçimler beş yılda bir yapılmaktadır.

Etiyopya ve Eritre arasında 1998 yılında başlayan silahlı çatışmalar, Etiyopya’nın dış ticaret yolu için Cibuti Limanı’nı tercih etmesine sebep olmuş ve liman gelirleriyle Cibuti’nin GSYİH’sı büyük bir artış göstermiştir.

1999 yılında yapılan ilk çok partili Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan RPP adayı Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, 2005, 2011 yıllarında ve son olarak 8 Nisan 2016 tarihinde yapılan seçimleri kazanmıştır. 18 yıllık aralıksız yönetimiyle Cibuti, etrafındaki ülkelerde süregiden krizlere rağmen siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı bir görünüm arzetmektedir.