Cibuti'nin Ekonomisi

Kızıldeniz’in Aden Körfezi’ne açıldığı coğrafyadaki stratejik konumu, Cibuti’yi bölgenin deniz ulaştırması ve yakıt ikmal merkezi haline getirmiştir. Cibuti ve Doraleh limanlarının kâr getiren transit işlevi sebebiyle ülkedeki ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve hâlihazırda bu ülkede bulunan yabancı askeri üslerin varlığına dayanmaktadır.

Ülkedeki kurak iklim tarım faaliyetlerini kısıtlamakta, tüketimin sadece %10’luk bir kısmını karşılayabilecek kadar sebze ve meyve yetiştirilmesine imkân tanımaktadır. Çoğu gıda ürünü yurtdışından ülkeye ithal edilmektedir.

Tarımsal üretim içinde önemli bir yeri olan ve kırsal bölgelerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağını teşkil eden hayvancılık ise geleneksel yöntemlerle ve göçebe kültürü çerçevesinde yapılmaktadır. Düşük verimlilik ve kontrol edilmeyen hayvansal hastalıkların mevcudiyetine rağmen kırsal kesimde yaşayan ve toplam nüfusun üçte birini oluşturan halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık dış ticaret açısından da önem taşımaktadır.

Cibuti limanlarında iş hacminin %70’i Etiyopya ile gerçekleştirilen ithalat ve ihracat faaliyetlerine dayanmaktadır. Somali ve Etiyopya’ya da hizmet veren Cibuti Limanı, Doğu Afrika’yla ticarette önemli bir kapı olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, inşaatı devam eden limanlar, havalimanları ve Etiyopya-Cibuti arasında kurulacak iki ayrı petrol ve gaz hattının faaliyete geçmesiyle ülkenin bölgesel merkez rolü daha da pekişecektir. Ayrıca, Çin tarafından ahiren yapımı tamamlanan Cibuti-Addis Ababa demiryolunun bu süreçte kaydadeğer önemi bulunacaktır.

Ülkedeki bankacılık rejimi Afrika’nın en liberal rejimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, ekonominin önemli bir bölümü kayıt dışı olup ticari faaliyetler ile nüfusun gerçek gelir seviyesi resmi istatistiklerde görülen rakamların üzerindedir.

Cibuti’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında Somali, ABD, Yemen ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunmakta olup, başlıca ihraç kalemleri canlı hayvanlar, kahve, çay, baharatlar, reeksport ürünleri (taşıtlar), elektrikli aletler, ham deri ve postlardır. İthalat yaptığı ülkeler arasında ise Çin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Endonezya ve Etiyopya önde gelmekte olup, başlıca ithalat ürünleri arasında bitkisel ve hayvansal yağlar, elektrikli aletler, hububat, motorlu taşıtlar ve kauçuk ürünleri bulunmaktadır.