Çad’ın Siyasi Görünümü

Modern Çad’ın tarihi, 10. yüzyılda Çad Gölü’nün güneyinde kurulan Sao medeniyetine dayanmaktadır. Bununla beraber, günümüz Çad sınırları içerisinde, Kanem-Bornu, Vaday ve Bagirmi Sultanlıkları gibi köklü medeniyetler tarihte yerlerini almıştır.

Çad, Fransa modeli yarı başkanlık sistemiyle yönetilmekte olup, Cumhurbaşkanı geniş yetkilere sahiptir. Çad Ulusal Meclisi’nde, tek meclisli sistem benimsenmekte, 28 kadın milletvekili olmak üzere toplam 188 milletvekili bulunmaktadır.

Çad, 1910 yılında Fransız sömürge idaresi altına girmiş olup, Çad’ın bugünkü başkenti bir askeri kışla olarak kurulmuş ve bir Fransız subayının isminden esinlenilerek Fort-Lamy olarak adlandırılmıştır. 1973 senesinde başkentin adı, Fort-Lamy yerine Arapça’da “feraha ermek, toplanmak” anlamlarına gelen Encemine (N’Djaména) olarak değiştirilmiştir. Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı’nda Çad Sömürge Valisi Felix Eboue, Çad askerlerini kullanarak, Fransa’nın Alman işgalinden kurtulması için mücadele etmiştir.

1 Aralık 1990 tarihinde Eski Genelkurmay Başkanlarından Idriss Deby askeri darbeyle Hisseine Habre iktidarına son vermiş, devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir. Bilahare, Idriss Deby, 1996, 2001, 2006, 2011 ve son olarak 2016 yıllarında gerçekleşen seçimleri kazanmıştır. Deby döneminde, uzun süre ara verilen çok partili siyasi sistem tekrar tesis edilmiştir. Bununla beraber, 2005 yılında Devlet Başkanı Deby’nin üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına seçilmek üzere, Anayasayı değiştirme girişiminin ardından, isyancılar ve hükümet güçleri arasında silahlı çatışmalar çıkmış ve 2008 Şubat ayında, çatışmalar başkent Encemine’ye kadar uzanmıştır.

13 Ağustos 2007 tarihinde, hükümet ve muhalefet arasında varılan mutabakat uyarınca, Ulusal Seçim Komisyonu’nun (CENI) oluşturulmasına ve sözkonusu komisyon gözetiminde genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Bununla beraber, muhalif adaylar 25 Nisan 2011 tarihinde gerçekleşen devlet başkanlığı seçimlerini şeffaf olmadığı cihetle boykot etmiş olup, Idriss Deby Itno tekrar devlet başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2012 tarihinde ise, ülke tarihinde ilk kez yerel seçimlere gidilerek belediye başkanları atama yerine seçimle iş başına gelmiştir.

2008 yılından itibaren yakalanan istikrar ve kalkınmayla beraber Çad, bölgesel barış ve istikrarın tesisi amacıyla Mali’deki BM Barış Gücü misyonlarına katkıda bulunmaktadır. Son olarak Boko Haram’la mücadelede Kamerun’a destek amacıyla yaklaşık 2,500 asker görevlendirmiştir. Başkent Encemine’de Fransa’nın askeri üssü bulunmakta olup, 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla faaliyete geçen ve Sahel bölgesindeki Fransız askeri varlığını tek çatı altında toplayan “Barkhane” askeri harekâtının merkezi komutası Encemine’de kurulmuştur.